បន្តដល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ CTS Sports ប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុម Black Star FT
  • ព្រហស្បត្តិ៍ ៩ មិថុនា ២០២២ ១២:៤៦

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

Empire of Eagle FT ដាក់គោលដៅប្រមូលយុវជនអាយុ ១៥ ឆ្នាំឡើង ឲ្យងាកមកលេងកីឡា ដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
  • ព្រហស្បត្តិ៍ ៩ មិថុនា ២០២២ ១២:៣៧

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

ឆ្លៀតពីការសិក្សា ក្រុមតូច VG FT ដាក់​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ឆ្ពោះ​ទៅ​ការ​ប្រកួត​យកពាន​រង្វាន់​
  • អង្គារ ៧ មិថុនា ២០២២ ២២:៥០

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុម DEER Finder
  • ច័ន្ទ ៦ មិថុនា ២០២២ ១២:០៣

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុមម្លប់មៀន FC
  • ច័ន្ទ ៦ មិថុនា ២០២២ ១១:៤៤

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

ខ្សែប្រយុទ្ធឥណ្ឌា Chhetri ដែលត្រៀមលេងប៉ះកម្ពុជា ត្រូវការប៉ុន្មានគ្រាប់ ទើបអាចតាមស្មើកំណត់ត្រា Messi?
  • អាទិត្យ ៥ មិថុនា ២០២២ ១៤:០១

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​គោព្រៃ​កម្ពុជា កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់ AFC Asian Cup […]

ប្រធានក្រុមខ្ទីងភ្លើង៖ “យោគយល់គ្នាឲ្យបានខ្ពស់លើទីលាន ព្រោះមិនប្រាកដថា នៅក្រៅទីលាន យើងនឹងមិនជួបរាប់អានគ្នាទេ”
  • សៅរ៍ ៤ មិថុនា ២០២២ ១៤:៣២

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]

CTS Sports ចុះប្រគល់ឈុតកីឡាដល់ក្រុម BLUE THUNDER
  • សៅរ៍ ៤ មិថុនា ២០២២ ១៤:១៩

តាម​រយៈ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា 2MBET ថ្មីៗ​នេះ តំណាង​ក្រុម​ការងារ CTS […]