• ក្ដៅ ៗ ភ្នំពេញ ក្រោន បង្ហាញ មុខ កីឡាករ ចំណូល ថ្មី កូន កាត់ ខ្មែរ បារាំង

    ក្លឹប បាល់ទាត់ ភ្នំពេញ ក្រោន បាន បង្ហាញ មុខ កីឡាករ ចំណូល ថ្មី ទី ១ ម្ចាស់ អាវ លេខ ៩ របស់ ក្រុម ហើយ ជា កូន ខ្មែរ កាត់ បារាំង ឈ្មោះ ថា សេង សារ៉ាវុធ វ័យ ២៥ ឆ្នាំ ។

    កីឡាករ ដែល មាន ឈ្មោះ ហៅ ក្រៅ Abey រូប នេះ បាន ចាប់ ផ្តើម អាជីព បាល់ទាត់ របស់ ខ្លួន នៅ ឆ្នាំ ២០០ ៩ ជាមួយ នឹង ក្រុម FC Argentan ដែល លេង ក្នុង កម្រិត អាយុ ក្រោម ១៧ ឆ្នាំ រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០១៤ រូប គេ បាន ផ្លាស់ ទៅ លេង នៅ U S Alencon (Honneur Division) នៅ ឆ្នាំ ២០១៥ -២០១៦ លេង នៅ ក្លឹប As Sarceaux (Honneur Division) នៅ ឆ្នាំ២០១៦-២០១៨ បាន លេង នៅក្លឹប AS Version នឹង ចំណាយ ពេល កន្លះ ឆ្នាំ នៅ ក្លឹប FC Caen Sud Ouest (Divison 3) ។

    ក្រោយ រំពឹង ថា វត្តមាន របស់ គេ នឹង ជួយ ក្រុម ដើម្បី ប្រជែង ពាន រង្វាន់ លីគ កំពូល កម្ពុជា បាន ក្នុង ពេល ខាង មុខ នេះ៕

     

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT