កាលវិភាគប្រកួតផ្លូវការនៃវគ្គជម្រុះ AFC U23 ដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំក្រោយ

នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះនៃពានរង្វាន់ AFC U23 Championship គឺនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះហើយ ដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំង ១៥ ទៅចូលរួមជាមួយថៃ ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះពានរង្វាន់មួយនេះ នៅឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ ។

កម្ពុជា ក្រោយពីធ្វើម្ចាស់ផ្ទះម្តងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ពេលនេះក៏បានទទួលសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសារជាថ្មី ដោយនឹងត្រូវជួបតទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិ កូរ៉េខាងត្បូង អូស្រ្តាលី និង ឆាយនីស តៃប៉ិ ក្នុងពូល H នៅតំបន់អាស៊ាន ។

ខាងក្រោមគឺជាតារាងកាលវិភាគប្រកួត ដែលចេញដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា៖

 

  • កាលវិភាគប្រកួតផ្លូវការនៃវគ្គជម្រុះ AFC U23 ដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំក្រោយ

    នៅក្នុងការប្រកួតជម្រុះនៃពានរង្វាន់ AFC U23 Championship គឺនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ខាងមុខនេះហើយ ដើម្បីស្វែងរកក្រុមខ្លាំង ១៥ ទៅចូលរួមជាមួយថៃ ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះពានរង្វាន់មួយនេះ នៅឆ្នាំ ២០២០ខាងមុខ ។

    កម្ពុជា ក្រោយពីធ្វើម្ចាស់ផ្ទះម្តងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ ២០១៧ ពេលនេះក៏បានទទួលសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសារជាថ្មី ដោយនឹងត្រូវជួបតទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិ កូរ៉េខាងត្បូង អូស្រ្តាលី និង ឆាយនីស តៃប៉ិ ក្នុងពូល H នៅតំបន់អាស៊ាន ។

    ខាងក្រោមគឺជាតារាងកាលវិភាគប្រកួត ដែលចេញដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា៖