[ផ្លូវការ] Man City ចាយ​លុយ​បំបែក​កំណត់ត្រា​យក Jack Grealish ចេញ​ពី Aston Villa បាន​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​រយៈ​ពេល​តែ​ជាង​មួយ​ម៉ោង​នៃ​ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ចាកចេញ​របស់ Lionel Messi មក​មើល​ក្របខ័ណ្ឌ​កំពូល​អង់គ្លេស Premier League ​ឯ​ណេះ​វិញ ក៏​ទទួល​ដំណឹង​ភ្ញាក់ផ្អើល​មួយ​ផង​ដែរ នោះ​គឺ​ការ​មក​សម្រេច​នាំ​យក Jack Grealish ដែល​ Man City បាន​ចាយ​លុយ​បំបែក​កំណត់ត្រា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច​ការ​គ្រោង​ទុក​មេឃ​ខៀវ បាន​ចំណាយ​ប្រាក់ ១០០ លាន​ផោន ឬ ១៤០ លាន​ដុល្លារ លើ​ការ​នាំ​យក​ម្ចាស់​អាវ​លេខ ១០ របស់ Villa ហើយ​នេះ​ជា​កីឡាករ​អង់គ្លេស​ទី ១ ដែល​មាន​តម្លៃ​ផ្ទេរ​យ៉ាង​សន្ធឹក​បែប​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​វ័យ ២៥ ឆ្នាំ ដែល​លេង​តំណែង​ប្រយុទ្ធ​ស្លាប បាន​ព្រមព្រៀង​ការ​ចុះ​ហត្ថលេខា​រយៈ​ពេល ៦ ឆ្នាំ។ កីឡាករ​អង់គ្លេស​បាន​និយាយ៖ “ខ្ញុំ​ពិត​ជា​រីករាយ​នឹង​ការ​មក​ចូលរួម​នៅ Man City ដោយ​នេះ​ជាច​ក្លឹប​ល្អ​បំផុត​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស ជាមួយ​នឹង​អ្នកចាត់ការ​រាប់​បាន​ថា​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​លោក ​នេះ​ក្តីស្រមៃ​បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត​ហើយ​ក្នុង​ការ​ក្លាយ​ជា​ចំណែក​របស់ City”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Man City

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT