៥ រូប​បង្ហាញ​ខ្លួន​ទាំង​វ័យ​ក្មេង​បំផុត​ប្រចាំ Euro មាន ៣ រូប​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​សារ​នេះ

​ព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020 សារ​នេះ បាន​បន្សល់​នៅ​កំណត់ត្រា​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ច្រើន ហើយ​ក៏​មាន​កំណត់ត្រា​ខ្លះ ទើប​តែ​មក​ដល់​ឆ្នាំ​នេះ​ទេ ដែល​វា​បាន​កើត​មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង​ណា​ទាក់ទិន​នឹង​កំណត់ត្រា​កីឡាករ​វ័យ​ក្មេង​បំផុត​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ Euro រាប់​តែ​វគ្គ​ជម្រុះ​តាម​ពូល​រៀង​មក គឺ​មាន ៣ រូប​ដែល​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​សម័យ​កាល Euro 2020។ តាម​ការ​ចុះ​ផ្សាយ​ពី​ទំព័រ​ផ្លូវការ​របស់ UEFA លើ Twitter បង្ហាញ​អ្នក​ទាំង ៥ ដូច​ខាង​ក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ​ប៉ូឡូញ Kozlowski នៅ Euro 2020 ​មាន​អាយុ ១៧ ឆ្នាំ និង ២៤៦ ​ថ្ងៃ

កីឡាករ​អង់គ្លេស Bellingham នៅ Euro 2020 មាន​អាយុ ១៧ ឆ្នាំ និង ៣៤៩ ​ថ្ងៃ

កីឡាករ​ហូឡង់ Williems នៅ Euro 2012 មាន​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ និង ៧១ ​ថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ​បែលហ្សិក Scifo នៅ Euro 1984 មាន​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ និង ១១៥ ​ថ្ងៃ

កីឡាករ​អាល្លឺម៉ង់ Musiala នៅ Euro 2020 មាន​អាយុ ១៨ ឆ្នាំ និង ១១៧ ​ថ្ងៃ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ UEFA

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT