មិនធម្មតាកីឡាករខ្មែរវាយបានខ្សែក្រវាត់កម្រិតពិភពលោកនៅវៀតណាម

អេ រីក ប៉ែន ភារុន បាន យក ឈ្នះ លើ កីឡាករ ឥណ្ឌូណេស៊ី ត្រឹម ទឹក ទី ១ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី យក ខ្សែ ក្រវាត់ ទ ម្ងន់ ធ្ងន់ WBA Asia South នៅ សង្វៀន ប្រទេស វៀតណាម។

កីឡាករ ប្រដាល់ សកល ខាង លើ នេះ ប្រកួត ដណ្ដើម ខ្សែ ក្រវាត់ WBA Asia South ជាមួយ កីឡាករ ឥណ្ឌូណេស៊ី នៅ ប្រទេស វៀតណាម។ ការ ប្រកួត នេះ មាន រយៈពេល ១០ ទឹក ហើយ កីឡាករ កម្ពុជា បាន យក ឈ្នះ ដោយ ប្រើ ពេល ត្រឹម មួយ ទឹក ដំបូង ប៉ុណ្ណោះ។ នេះ គឺជា ខ្សែ ក្រវាត់ដំ បូ ង គេ សម្រាប់ កីឡាករ សញ្ជាតិ ខ្មែរ ដែល បាន កើត នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ។ កីឡាករ នេះ ទើប ឡើង រេញ ៣ដង វាយ គេ សន្លប់ ទាំង៣ដង។

កីឡាករ អេ រីក ប៉ែន ភារុន មាន ឪពុកម្តាយ ជា អ្នក ខេត្ត កំពត ជា ជន ជាតិ ខ្មែរ សុទ្ធ។ រូប គេ បាន ចាប់ ផ្ដើម ហាត់ ប្រដាល់ ដំ បូ ង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ នៅក្នុង ក្លឹប Saigon Sports Club៕

មើលហាងឆេងគ្រាប់ត និងបង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃនៅ 2MBET

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT