ចោរ​ម្នាក់​ប្រុង​លួច​ទូរសព្ទ ប៉ុន្តែ​ប៉ះ​ចុម​នារី MMA ​មាន​អី​បែក​មុខ​ខ្ទេច

បុរស​ម្នាក់​បាន​ព្យាយាម​លួច​ទូរសព្ទ​ដៃ ​ស្ត្រី​ម្នាក់​នៅ​ក្រុង Rri de Janeiro ​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល ប៉ុន្តែ​ចៃដន្យ​ចោរ​នោះ​មិន​ដឹង​ថា​ស្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​ជា​អ្នក​លេង MMA ​ក៏​ត្រូវ​ទក់​សាច់​តែ​ម្ដង។នាង​ឈ្មោះ​ថា Polyana Viana ​ជា​អ្នក​លេង​ក្បាច់​គុន MMA ​នៅ​ស្ថាប័ន UFC ។ នាង​ត្រូវ​បាន​បុរស​ម្នាក់​ព្យាយាម​លួច​ទូរសព្ទ​ដៃ ​ប៉ុន្តែ​ដឹង​ខ្លួន​ទាន់​ក៏​បាន​មាត់​បុរស​នោះ​២​ដៃ ​និង​ទាត់​១​ជើង ​សឹង​តែ​បាក់​ឆ្អឹង​ទៅ​ហើយ។ ២​ដៃ​ដែល​មាត់​ទៅ​ចោរ​នោះ ​ល្មម​ធ្វើ​ឱ្យ​រូបគេ​ដេក​ដួល​នៅ​នឹង​ដី ​ហើម​មុខ​ហើម​មាត់​អស់​ហើយ។ ក្រោយ​ពី​វាយ​ឡើង​ទ្រោម​នោះ​ហើយ ​នាង​បាន​ចាប់​ចោរ​នោះ ដើម្បី​រង់ចាំ​ប៉ូលិស​មក​ចាប់​ខ្លួន។

Viana ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​៖ “ដំបូង​ខ្ញុំ​ឈរ​ចាំ​ឡាន​នៅ​តាម​ផ្លូវ ក៏​ស្រាប់​តែ​មាន​បុរស​ម្នាក់​មក​ជិត​ខ្ញុំ​និង​និយាយ​ថា​គេ​មាន​កាំភ្លើង​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នៅ​ឱ្យ​ស្ងៀម ​ហើយ​ប្រគល់​ទូរសព្ទ លុយ​ទាំង​អស់​មក​ឱ្យ​គេ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​បុរស​ម្នាក់​នេះ មិន​មាន​កាំភ្លើង​នោះ​ទេ ទើប​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្ដើម​វាយ​គេ​២​ដៃ ​និង​ទាត់​គេ​តែ​ម្ដង។ ក្រោយ​ពី​ត្រូវ​២​ដៃ​នោះ​ហើយ ​បុរស​នោះ​ងើប​មិន​រួច​នោះ​ទេ រហូត​ទល់​ប៉ូលិស​មក​ចាប់​ខ្លួន​តែ​ម្ដង”៕ប្រភព៖ Channelnewsasia

 

  • ចោរ​ម្នាក់​ប្រុង​លួច​ទូរសព្ទ ប៉ុន្តែ​ប៉ះ​ចុម​នារី MMA ​មាន​អី​បែក​មុខ​ខ្ទេច

    បុរស​ម្នាក់​បាន​ព្យាយាម​លួច​ទូរសព្ទ​ដៃ ​ស្ត្រី​ម្នាក់​នៅ​ក្រុង Rri de Janeiro ​ប្រទេស​ប្រេស៊ីល ប៉ុន្តែ​ចៃដន្យ​ចោរ​នោះ​មិន​ដឹង​ថា​ស្ត្រី​ម្នាក់​នេះ​ជា​អ្នក​លេង MMA ​ក៏​ត្រូវ​ទក់​សាច់​តែ​ម្ដង។នាង​ឈ្មោះ​ថា Polyana Viana ​ជា​អ្នក​លេង​ក្បាច់​គុន MMA ​នៅ​ស្ថាប័ន UFC ។ នាង​ត្រូវ​បាន​បុរស​ម្នាក់​ព្យាយាម​លួច​ទូរសព្ទ​ដៃ ​ប៉ុន្តែ​ដឹង​ខ្លួន​ទាន់​ក៏​បាន​មាត់​បុរស​នោះ​២​ដៃ ​និង​ទាត់​១​ជើង ​សឹង​តែ​បាក់​ឆ្អឹង​ទៅ​ហើយ។ ២​ដៃ​ដែល​មាត់​ទៅ​ចោរ​នោះ ​ល្មម​ធ្វើ​ឱ្យ​រូបគេ​ដេក​ដួល​នៅ​នឹង​ដី ​ហើម​មុខ​ហើម​មាត់​អស់​ហើយ។ ក្រោយ​ពី​វាយ​ឡើង​ទ្រោម​នោះ​ហើយ ​នាង​បាន​ចាប់​ចោរ​នោះ ដើម្បី​រង់ចាំ​ប៉ូលិស​មក​ចាប់​ខ្លួន។

    Viana ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​៖ “ដំបូង​ខ្ញុំ​ឈរ​ចាំ​ឡាន​នៅ​តាម​ផ្លូវ ក៏​ស្រាប់​តែ​មាន​បុរស​ម្នាក់​មក​ជិត​ខ្ញុំ​និង​និយាយ​ថា​គេ​មាន​កាំភ្លើង​ឱ្យ​ខ្ញុំ​នៅ​ឱ្យ​ស្ងៀម ​ហើយ​ប្រគល់​ទូរសព្ទ លុយ​ទាំង​អស់​មក​ឱ្យ​គេ។ ខ្ញុំ​ដឹង​ច្បាស់​ថា​បុរស​ម្នាក់​នេះ មិន​មាន​កាំភ្លើង​នោះ​ទេ ទើប​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្ដើម​វាយ​គេ​២​ដៃ ​និង​ទាត់​គេ​តែ​ម្ដង។ ក្រោយ​ពី​ត្រូវ​២​ដៃ​នោះ​ហើយ ​បុរស​នោះ​ងើប​មិន​រួច​នោះ​ទេ រហូត​ទល់​ប៉ូលិស​មក​ចាប់​ខ្លួន​តែ​ម្ដង”៕ប្រភព៖ Channelnewsasia