វីរបុរស​ប្រេស៊ីល Ronaldo Nazario រៀបការប្រពន្ធ​ជា​លើក​ទី​៣

វីរបុរសប្រេស៊ីល Ronaldo Nazario បានរៀបការជាមួយមិត្តស្រីដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួន និងជាតារាម៉ូដែលប្រេស៊ីល Celina Locks នៅ Ibiza។គូស្នេហ៍មួយគូនេះបានចាប់ផ្តើមទាក់ទងគ្នាកាលពីប្រាំពីរឆ្នាំមុន ហើយបានភ្ជាប់ពាក្យនៅកោះការាបៀនក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះ។ ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស ទទួលយកគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាតរៀងទៅក្នុង​ព្រះវិហារ​ក្នុង​ភូមិ es Cubells។

Ronaldo បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធដំបូងរបស់គាត់គឺកីឡាករបាល់ទាត់ប្រេស៊ីល Milene Domingues ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩  ហើយកូនប្រុសដំបូងរបស់ ពួកគេឈ្មោះ Ronald បានកើតក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០០០។ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្តីប្រពន្ធនេះមានរយៈពេល ៤ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ក្រោយមកគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យ ជាមួយនាង Daniela Cicarelli ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ប្រណីតរបស់ពួកគេនៅ Chateau de Chantilly ប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបញ្ចប់ត្រឹមតែបីខែក្រោយប៉ុណ្ណោះ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍​នេះ​ទំនង​ជា​មិន​បាន​ចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេ។

បន្ទាប់ពីវគ្គនេះ អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup ពីរសម័យបានចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបជាមួយនាង Maria Beatriz Antony និងរៀបការជាមួយនាង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ អ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយមានកូនពីរនាក់ជាមួយគ្នាគឺ Maria Sophia និង Maria Alice។
នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ កីឡាករ​ Ronaldo ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Alexander។ ម្តាយ​របស់​កូន​ឈ្មោះ Michele Umezu ជា​អ្នក​បម្រើ​ដែល​អតីត​ខ្សែប្រយុទ្ធ Real Madrid បាន​ជួប​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​តូក្យូ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០២៕

ប្រភព៖ បរទេស

 • វីរបុរស​ប្រេស៊ីល Ronaldo Nazario រៀបការប្រពន្ធ​ជា​លើក​ទី​៣

  វីរបុរសប្រេស៊ីល Ronaldo Nazario បានរៀបការជាមួយមិត្តស្រីដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួន និងជាតារាម៉ូដែលប្រេស៊ីល Celina Locks នៅ Ibiza។គូស្នេហ៍មួយគូនេះបានចាប់ផ្តើមទាក់ទងគ្នាកាលពីប្រាំពីរឆ្នាំមុន ហើយបានភ្ជាប់ពាក្យនៅកោះការាបៀនក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះ។ ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស ទទួលយកគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាតរៀងទៅក្នុង​ព្រះវិហារ​ក្នុង​ភូមិ es Cubells។

  Ronaldo បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធដំបូងរបស់គាត់គឺកីឡាករបាល់ទាត់ប្រេស៊ីល Milene Domingues ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៩  ហើយកូនប្រុសដំបូងរបស់ ពួកគេឈ្មោះ Ronald បានកើតក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០០០។ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្តីប្រពន្ធនេះមានរយៈពេល ៤ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ក្រោយមកគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យ ជាមួយនាង Daniela Cicarelli ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ប្រណីតរបស់ពួកគេនៅ Chateau de Chantilly ប៉ុន្តែអាពាហ៍ពិពាហ៍បានបញ្ចប់ត្រឹមតែបីខែក្រោយប៉ុណ្ណោះ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍​នេះ​ទំនង​ជា​មិន​បាន​ចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេ។

  បន្ទាប់ពីវគ្គនេះ អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ FIFA World Cup ពីរសម័យបានចាប់ផ្ដើមណាត់ជួបជាមួយនាង Maria Beatriz Antony និងរៀបការជាមួយនាង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ អ្នកទាំងពីរបានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១២ ហើយមានកូនពីរនាក់ជាមួយគ្នាគឺ Maria Sophia និង Maria Alice។
  នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ កីឡាករ​ Ronaldo ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាឪពុករបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ Alexander។ ម្តាយ​របស់​កូន​ឈ្មោះ Michele Umezu ជា​អ្នក​បម្រើ​ដែល​អតីត​ខ្សែប្រយុទ្ធ Real Madrid បាន​ជួប​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​តូក្យូ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០០២៕

  ប្រភព៖ បរទេស