ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជ្រូក​ព្រៃ ដែល​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង ​បាន​ទៅ​ដល់​អាមេរិក ​ហើយ

ក្រុម​បាល់ទាត់​ជ្រូក​ព្រៃ ​ដែល​បាន​ជាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ល្អាង​កន្លះ​ខែ ​ហើយ​រស់រាន​មាន​ជីវិត​វិញ​នោះ ​ពេល​នេះ​បាន​ទៅ​ដល់ Los Angeles ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​និង​មាន​ឱកាស​លេង​ទល់​ក្រុម​យុវជន​របស់  River Plate ​ទៀត​ផង។

ក្មេង​ទាំង​១២​នាក់​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យ៉ាង​រាក់ទាក់​បំផុត​ពី​សំណាក់​សមាគម​នៅ​ទី​នោះ។ ពួកគេ​នឹង​មាន​ឱកាស​ចូល​ទៅ​ទស្សនកិច្ច ​Hollywood ​និង Universal Studios ​ផង​​ដែរ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ដែរ

កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​ទៅ ​ក្រុម​ជ្រូក​ព្រៃ​នេះ ​ក៏​មាន​ឱកាស​បាន​ប្រកួត​មិត្តភាព​ជាមួយ​ក្រុម​យុវជនRiver Plate ​​របស់​អាហ្សង់ទីន។ ការ​ទៅ​នេះ​ដែរ ​គឺ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​អរគុណ ​ដល់​អ្នក​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក ដែល​បាន​បួងសួង​ដល់​ពួកគេ ​គ្រា​ដែល​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង​នោះ។

សូម​បញ្ជាក់​ថា​ក្មេង​ចន្លោះ​ពី​អាយុ​១១​ដល់​១៦​ឆ្នាំ ​១២​នាក់ រួម​ទាំង​គ្រូ​បង្វឹក​ម្នាក់ ​បាន​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង​ថាំងហ្លូង​ជាង​១០​ថ្ងៃ ទម្រាំ​តែ​យក​ចេញ​បាន។ ​មាន​អ្នក​រុក​រក​មក​ពី​គ្រប់​ទិសទី ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពួកគេ។ ​នៅ​គ្រា​

នោះ ​ក៏​មាន​អ្នក​មុជ​ទឹក​ថៃ​ម្នាក់ ​បាន​ស្លាប់​គ្រា​ដែល​ចុះ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ផង​ដែរ៕ប្រភពDailyMail

 

 • ក្រុម​បាល់​ទាត់​ជ្រូក​ព្រៃ ដែល​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង ​បាន​ទៅ​ដល់​អាមេរិក ​ហើយ

  ក្រុម​បាល់ទាត់​ជ្រូក​ព្រៃ ​ដែល​បាន​ជាប់​ខ្លួន​ក្នុង​ល្អាង​កន្លះ​ខែ ​ហើយ​រស់រាន​មាន​ជីវិត​វិញ​នោះ ​ពេល​នេះ​បាន​ទៅ​ដល់ Los Angeles ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​និង​មាន​ឱកាស​លេង​ទល់​ក្រុម​យុវជន​របស់  River Plate ​ទៀត​ផង។

  ក្មេង​ទាំង​១២​នាក់​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យ៉ាង​រាក់ទាក់​បំផុត​ពី​សំណាក់​សមាគម​នៅ​ទី​នោះ។ ពួកគេ​នឹង​មាន​ឱកាស​ចូល​ទៅ​ទស្សនកិច្ច ​Hollywood ​និង Universal Studios ​ផង​​ដែរ។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ​ដែរ

  កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​ទៅ ​ក្រុម​ជ្រូក​ព្រៃ​នេះ ​ក៏​មាន​ឱកាស​បាន​ប្រកួត​មិត្តភាព​ជាមួយ​ក្រុម​យុវជនRiver Plate ​​របស់​អាហ្សង់ទីន។ ការ​ទៅ​នេះ​ដែរ ​គឺ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​អរគុណ ​ដល់​អ្នក​នៅ​ជុំ​វិញ​ពិភព​លោក ដែល​បាន​បួងសួង​ដល់​ពួកគេ ​គ្រា​ដែល​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង​នោះ។

  សូម​បញ្ជាក់​ថា​ក្មេង​ចន្លោះ​ពី​អាយុ​១១​ដល់​១៦​ឆ្នាំ ​១២​នាក់ រួម​ទាំង​គ្រូ​បង្វឹក​ម្នាក់ ​បាន​ជាប់​ក្នុង​ល្អាង​ថាំងហ្លូង​ជាង​១០​ថ្ងៃ ទម្រាំ​តែ​យក​ចេញ​បាន។ ​មាន​អ្នក​រុក​រក​មក​ពី​គ្រប់​ទិសទី ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពួកគេ។ ​នៅ​គ្រា​

  នោះ ​ក៏​មាន​អ្នក​មុជ​ទឹក​ថៃ​ម្នាក់ ​បាន​ស្លាប់​គ្រា​ដែល​ចុះ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ផង​ដែរ៕ប្រភពDailyMail