បង្ហាញ​ឲ្យ​ស្គាល់​កីឡាករ​ប្រេស៊ីល​ទាំង ៥ ដែល​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត​នៅ UCL

បើ​និយាយ​ដល់​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​ប្រេស៊ីល អ្នក​ប្រហែល​ជា​នឹក​ដល់​កីឡាករ​ដែល​ពូកែ​ញាក់​បាល់ Neymar Jr ក៏​ដូច​ជា Ronaldinho ជា​ដើម។ ចុះ​ចំណែក​ឯ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់​វិញ និយាយ​តែ​នៅ​ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League តើ​អ្នក​មាន​ដឹង​ទេ​ថា ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ប្រេស៊ីល​រូប​ណា​ទៅ ដែល​មាន​តួ​លេខ​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​ជាង​គេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​សារព័ត៌មាន Sportskeeda យើង​សូម​ចែករំលែក​រឿង​នេះ​ឲ្យ​អ្នក​បាន​ដឹង មុន​ឈាន​ដល់​ការ​ប្រកួត​វគ្គ ១៦ ក្រុម UCL រដូវ​កាល ២០២១/២២ ខាង​មុខ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) Ronaldinho ធ្វើ​បាន ១៨ គ្រាប់
៤) Willian ធ្វើ​បាន ១៨ គ្រាប់
៣) Rivaldo ធ្វើ​បាន ២៧ គ្រាប់
២) Ricardo Kaka ធ្វើ​បាន ៣០ គ្រាប់
១) Neymar ធ្វើ​បាន ៤១ គ្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Sportskeeda

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT