• គ្រូ​បែលហ្សិក​ឆ្លើយ​បែប​ម៉េច ក្រោយ​ផ្ទុះ​ចចាមអារ៉ាម​រឿង​ទៅ​ដឹកនាំ Barcelona?

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  អ្នកចាត់ការ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បែលហ្សិក​លោក Roberto Martinez បាន​ស្ថិត​ក្នុង​ចចាមអារ៉ាម ជា​បេក្ខភាព​អាច​ទៅ​ដឹកនាំ Barcelona បន្ទាប់​ពី​លោក Ronald Koeman ហើយ​តាម​លឺ ក្លឹប​អេស្ប៉ាញ​ត្រូវ​ចាយ​លុយ​ផ្តាច់​កុងត្រា​​ជាង ២ លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ថ្ពក់​យក​គ្រូ​សញ្ជាតិ​អេស្ប៉ាញ​ចេញ​ពី​ងារ​នៅ​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​បែលហ្សិក។

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  យ៉ាង​ណា​តាម​ការ​ឆ្លើយតប​ចុង​ក្រោយ​នេះ ពី​បុរស​វ័យ ៤៨ ឆ្នាំ បាន​និយាយ​យ៉ាង​ខ្លី​ថា មិន​ដឹក​ឲ្យ​ត្រូវ​បកស្រាយ​យ៉ាង​ម៉េច អំពី​ចចាមអារ៉ាម​ខាង​លើ ពោល​ជា​ការ​បដិសេធ ដោយ​មិន​បើក​ភ្លើង​ខៀវ​អ្វី​ទាល់​តែ​សោះ។

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ប្រាប់ Eurosport.fr លោក Martinez ថា៖ “ដូច​អ្នក​អាច​ស្រមៃ​បាន​ គឺ​វា​គ្មាន​អ្វី​ទាំង​អស់ និយាយ​ទៅ​គឺ​ខ្ញុំ​មិន​ដឹង​និយាយ​យ៉ាង​ម៉េច ដោយ​ជា​ការ​ពិត​ចចាមអារ៉ាម​ វា​តែងតែ​កើត​មាន​ហើយ​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់”។

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  លោក​បន្ត៖ “ពេល​អ្នក​ចាញ់ ៣ ប្រកួត កើត​មាន​ចចាមអារ៉ាម ថា​តំណែង​អ្នក​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់ ពេល​អ្នក​ធ្វើ​បាន​ល្អ មាន​លទ្ធផល​ល្អ ក៏​នៅ​តែ​មាន​ចចាមអារ៉ាម​បែប​នេះ​បែប​នោះ ដូច្នេះ​ហើយ​រឿង​នេះ ខ្ញុំ​សូម​មិន​ឆ្លើយ​តប​អ្វី​ទាំង​អស់”៕

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ប្រភព៖ Eurosport.fr

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT