មក​ដល់​ភ្លាម Grealish លើក​សរសើរ​មិត្ត​រួម​ក្រុម City ​ភ្លែត ថា​បន្ទាប់​ Ronaldo/Messi គឺ​ម្នាក់​ហ្នឹង​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Jack Grealish បាន​បំបែក​កំណត់ត្រា​តម្លៃ​ផ្ទេរ​ខ្ពស់​បំផុត​របស់​កីឡាករ​សញ្ជាតិ​អង់គ្លេស ដែល​បាន​មក​ចូលរួម​នៅ Manchester City ជាមួយ​កុងត្រា​រយៈ​ពេល ៦ ឆ្នាំ។ ការ​មក​ដល់​របស់​អតីត​កូន​ក្រុម Aston Villa គេ​ជឿ​ថា នឹង​អាច​ជួយ​ជ្រោមជ្រែង​ក្លឹប​បាន​ច្រើន​នៅ​តំបន់​បម្រើ ក៏​ដូច​ជា​ស្លាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​ការ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្លឹប​ថ្មី​សារ​នេះ កីឡាករ​វ័យ ២៥ ឆ្នាំ​ក៏​បាន​លើក​សរសើរ​ដល់​មិត្ត​រួម​ក្រុម​ថ្មី គឺ Kevin de Bruyne ថា​កម្រិត​របស់​គេ គឺ​ឈរ​បន្ទាប់​ពី Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ពោល​ជា​កីឡាករ​លំដាប់​ទី ៣ ល្អ​បំផុត​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grealish ថា៖ “ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​និយាយ​អំពី​គាត់ [De Bruyne] ប៉ុន្មាន​សារ​ហើយ​ដែរ ដោយ​បន្ទាប់​ពី Ronaldo និង Messi ទៅ ខ្ញុំ​គិត​ថា​គាត់​ហ្នឹង​ហើយ​ល្អ​បំផុត​ក្នុង​លោក ដោយ​ខ្ញុំ​គិត​ថា​គាត់​យក​បាន​គ្រប់​យ៉ាង ស្ថិត​នៅ​កម្រិត​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​មិន​ទាន់​មើល​ដល់”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បន្ត៖ “ដោយ​នៅ​រដូវ​កាល​ដែល​មុន​ខ្ញុំ​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់ Assist ៦ លើក ខ្ញុំ​បាន​អង្គុយ​ជាមួយ​អ្នកចាត់ការ​ហើយ​មើល​វីដេអូ​របស់ Kevin de Bruyne ហើយ​ខ្ញុំ​និយាយ​ថា របៀប​ហ្នឹង​ហើយ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ចង់​ធ្វើ ដោយ​ខ្ញុំ​ចង់​លេង​បាល់​ដូច​ជា​របៀប​របស់​គាត់ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​ត​រៀង​មក បន្ទាប់​មក​ទៅ​មើល​រដូវ​កាល​មុន​ខ្ញុំ Assist បាន ១០ លើក​នៅ ២៥ ឬ ២៦ ប្រកួត ដែល​វា​ជា​លទ្ធផល​តបស្នង​មក​វិញ​យ៉ាង​ល្អ”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Goal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT