កីឡា ៧ ប្រភេទ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​បំផុត​ក្នុង​លោក តែ​លេខ ១ មិនមែន Formula 1

នៅ​ក្នុង​សកលលោក​យើង​នេះ បើ​រាប់​ទាំង​ប្រភេទ​កីឡា​តាម​តំបន់ និង​កីឡា​ដែល​គេ​ទទួល​ស្គាល់​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ សរុប​គឺ​មាន​ប្រមាណ ៨ ០០០ ប្រភេទ។ នេះ​បើ​តាម​គេហទំព័រ World Sports Encyclopedia បាន​ចុះ​ផ្សាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ​វិស័យ​កីឡា​ដែល​ពេញ​និយម​គឺ​មាន​តែ​ខ្ទង់ ២០០ ប្រភេទ​ប៉ុណ្ណោះ ជាក់ស្តែង​មាន​ដូច​ជា​កីឡា​បាល់ទាត់, Cricket, វាយ​កូន​បាល់ និង​បាល់បោះ​ជា​ដើម។ យ៉ាង​ណា​ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ CTS Sports សូម​នាំ​អារម្មណ៍​អ្នក​រាល់​គ្នា ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​នូវ​កីឡា​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន​បំផុត​ចំនួន ៧ ហើយ​លេខ ១ មិនមែន​ជា​ការ​ប្រណាំង​រថយន្ត Formula 1 នោះ​ឡើយ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧) Base Jumping

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡា​នេះ​ស្រដៀង​នឹង Skydiving ដែរ ប៉ុន្តែ Base Jumping គឺ​ជា​ការ​លោត​ពី​ទីតាំង​ជាក់លាក់​ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់ តួ​យ៉ាង​ដូច​ជា​ ការ​លោត​ពី​លើ​ភ្នំ។ ល្បឿន​អតិបរមា​នៃ​កីឡា​នេះ​ធ្លាប់​ឈាន​ដល់​ល្បឿន ២២៥ គ.ម/ម៉ ប៉ុន្តែ​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​រាប់​ចូល​ជា​ប្រភេទ​កីឡា​ប្រឈម​គ្រោះថ្នាក់​ខ្ពស់​បំផុត ព្រោះ​កំឡុង​ពេល​លោត​ទម្លាក់​ខ្លួន គឺ​ងាយ​នឹង​ប៉ះ​ទង្គិច​នូវ​របស់​ជា​ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦) Pelota

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡា Pelota មាន​អាយុ​កាល ៣០០ ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដោយ​វា​ធ្លាប់​បង្កើត​កំណត់ត្រា​ល្បឿន​លឿន​បំផុត​គឺ ៣០២ គ.ម/ម៉។ ការ​លេង​កីឡា Pelota គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​លេង ពាក់​រ៉ាកែត​រាង​កោង​នៅ​នឹង​ដៃ លើ​ទីលាន​រាង​ការេ ហើយ​ចាំ​វាយ​កូន​បាល់​ទៅ​មក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) Badminton

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Badminton ឬ​កីឡា​វាយ​សី គឺ​ជា​ប្រភេទ​កីឡា​ដែល​ទាមទារ​ភាព​រហ័ស​មួយ​នៅ​កំឡុង​ការ​ប្រកួត។ ជា​ទូទៅ​អាច​មាន​ល្បឿន​អតិបរមា​នៃ​គ្រាប់​សី​កើត​ឡើង​ដល់​ទៅ ៣២១ គ.ម/ម៉ នៅ​ការ​ប្រកួត​រវាង​គូ​ប្រជែង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​ពី​គ្នា​តែ​ប៉ុន្មាន​ម៉ែត្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤) Formula 1

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ការ​ប្រណាំង​រថយន្ត ដែល​ទាមទារ​ការ​បង្កើត​សន្ទុះ​ល្បឿន​លឿន និង​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​បើក​នៅ​ផ្លូវ​កោង​បាន​ល្អ​បំផុត។ កំឡុង​ពេល​ស្ថិត​នៅ​ផ្លូវ​កោង ការ​បើក​រថយន្ត Formula 1 អាច​ឈាន​ដល់​ល្បឿន​អតិបរមា ២៩០ គ.ម/ម៉ ហើយ​លឿន​បំផុត​អាច​ឡើង​ដល់ ៣២៧ គ.ម/ម៉។

៣) Skydiving/Wingsuit

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏​រាប់​បាន​ថា​ជា​កីឡា​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​មួយ ព្រោះ​វា​ត្រូវ​ទម្លាក់​ខ្លួន​ពី​ទី​ខ្ពស់ ចុះ​មក​ខាង​ក្រោម។ ជា​មធ្យម​នៅ​រយៈ​កម្ពស់ ៣ ៦៥០ ម៉ែត្រ​ពី​ដី កីឡាករ​អាច​ទម្លាក់​ខ្លួន​ឈាន​ដល់​ល្បឿន​ ២៩០ គ.ម/ម៉ ហើយ​លឿន​បំផុត​អាច​ឈាន​ដល់ ៣៩៦ គ.ម/ម៉។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២) Speed skiing

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​ការ​ជិះ​ស្គី​នៅ​ល្បឿន​លឿន មក​ទស្សនា​ប្រភេទ​កីឡា​មួយ​នេះ​គឺ​ត្រូវ​ហើយ។ ល្បឿន​នៃ​ការ​ជិះ​ទម្លាក់​មក​ពី​ជម្រាល​ភ្នំ​លឿន​បំផុត អាច​ឡើង​ដល់ ៤០០ គ.ម/ម៉ ដែល​វា​ប្រហែល​នឹង​ការ​ដែល​កំពុង​បើក​នូវ​រថយន្ត Bugatti Chiron នៅ​ល្បឿន​អតិបរមា​មួយ​អ៊ីចឹង​ដែរ។

១) Drag racing

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខុស​ពី​ការ​ប្រណាំង​រថយន្ត Formula 1 ដោយ Drag racing គឺ​ជា​ការ​បើក​លើ​ផ្លូវ​ត្រង់ ហើយ​សំខាន់​គឺ​ស៊ីសង​លើ​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​សន្ទុះ​ល្បឿន​នៃ​រថយន្ត​ឲ្យ​លឿន​បំផុត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំណត់ត្រា​ល្បឿន​នៃ​កីឡា Drag racing ធ្លាប់​ធ្វើ​បាន​នៅ​ល្បឿន ៥៣៩ គ.ម/ម៉។ នេះ​លឿន​ជាង​ប្រភេទ​រថយន្ត​ប្រើប្រាស់​ទូទៅ ​ដែល​លឿន​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​លោក​ថែម​ទៀត ដោយ​ធៀប​នឹង​កំណត់ត្រា​នៃ​រថយន្ត SSC Tuatara អាច​រត់​បាន​ ៥៣២,៩៣ គ.ម/ម៉៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Blog.sponsor.me​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT