• ជើង​ខ្លាំង​លេខ​១​កម្ពុជា ចាន់ រតនា ជឿជាក់​ថា អាចយកឈ្នះ Eko Roni បាន
  • សុក្រ ៩ កក្កដា ២០២១ ១៦:៥១

  អ្នកលេងគុនចម្រុះកម្ពុជា ចាន់ រតនា  រីក​រាយ​​ទទួល​ការ​ប្រកាស​ចង់​ជួប​របស់​កីឡាករ​ឥណ្ឌូណេស៊ី  “Dynamite” Eko Roni […]

  ជើង​ខ្លាំង​ឥណ្ឌូណេស៊ី Eko Roni ប្រកាសចង់​ជួបជើង​ខ្លាំង​កម្ពុជា​ ចាន់ រតនា
  • ពុធ ៧ កក្កដា ២០២១ ១៨:០៦

  អ្នក​លេង​គុន​ចម្រុះ​ឥណ្ឌូណេស៊ី  “Dynamite” Eko Roni Saputra ប្រកាស​ចង់​ជួប​ជើង​ខ្លាំង​លេខ​១​កម្ពុជា ចាន់ រតនា​ […]

  De Ridder ប្រាប់​ថា សង្គ្រាមជាមួយ Aung La ចប់​ហើយ ចង់ជួបអ្នក​ខ្លាំង​ថ្មី
  • ច័ន្ទ ៥ កក្កដា ២០២១ ១៧:១២

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជើង​ខ្លាំង​ហុល្លង់ Reinier de Ridder បាន​និយាយ​ថា […]

  Rodtang ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ការ​ហៅ​របស់​ Adiwang, កា​រ​អធិប្បាយ​នាំ​ឲ្យ​​ឈឺ​​ចាប់​​របស់​ Mongkolpetch
  • សៅរ៍ ៣ កក្កដា ២០២១ ១៨:៣៤

  មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ចង់​តេស្ត​សមត្ថភាព​ជា​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់​មួយ​ថៃ ONE Flyweight ​កីឡាករ Rodtang “The […]

  សង្គ្រាម​ពាក្យ​សម្ដី​​នៅ​សង្វៀន​ ONE: Brandon Vera Vs. Amir Aliakbari
  • សុក្រ ២ កក្កដា ២០២១ ១៨:១១

  Brandon “The Truth” Vera  បាន​គ្រង​ខ្សែ​ក្រវាត់​ […]

  Angela, Victoria ចាប់​អារម្មណ៍​ពីពាន ONE Atomweight World Grand Prix
  • ពុធ ៣០ មិថុនា ២០២១ ១៨:៥៣

  រាជនីខ្សែ​ក្រវាត់​ពិភពព​លោក និង​ប្អូន​ស្រី​បាន​ចាប់​ផ្តើមបាន​បញ្ចេញ​ទស្សនៈ​ជុំ​វិញ​​ព្រឹត្តិការណ៍ខ្សែ​ក្រវាត់​ពិភព​លោក ONE Women’s Atomweight World […]

  Rodtang ថា Mongkolpetch មិន​ទាន់​សមត្ថភាពជួប​គេ​ទេ តែ Mongkolpetch ឆ្លើយវិញភ្លាម
  • ពុធ ៣០ មិថុនា ២០២១ ១៨:៣៩

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជើង​ឯក​មួយ​ថៃ​ពិភព​លោក ONE Flyweight […]

  Engelen ចង់​វ៉ៃ​ជា​មួយ Pucci ម្តង​ទៀត: «លើកនេះ​ខ្ញុំ​ខុស​​លើក​មុន១០០%»
  • អង្គារ ២៩ មិថុនា ២០២១ ១៦:៤៣

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Anthony “The Archangel” […]