លោក Roman ​នឹង​យក​លុយ​លក់​ក្លឹប Chelsea ​ទៅ​ជួយ​អ្នក​រង​គ្រោះ​សង្គ្រាម​រុស្ស៊ី​ឈ្លានពាន​អ៊ុយក្រែន

លោក Roman Abramovich ​បាន​ប្រកាស​លក់​ក្លឹប​តោ​ខៀវ Chelsea ​ហើយ​កាល​ពី​យប់មិញ​នេះ ​ក្នុង​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា​៣​ពាន់​លាន​ផោន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ខាង​លើ​បាន​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​អង់គ្លេស​នេះ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៣ ​ក្នុង​តម្លៃ​១៤០​លាន​ផោន។ ​ការ​ដឹក​នាំ​ក្លឹប​១៩​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ឃើញ​ថា​ជោគជ័យ​ច្រើន ​ឈ្នះ​ពាន​ជាង​២០​ឯ​ណោះ តែ​ដោយសារ​រុស្ស៊ី​ឈ្លានពាន​អ៊ុយក្រែន ទើប​លោក​ត្រូវ​លក់​ក្លឹប​នេះ​ចោល ព្រោះ​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស​ដាក់​សម្ពាធ​ខ្លាំង​លើ​អ្នក​រក​ស៊ី​សញ្ជាតិ​រុស្ស៊ី។ ដោយ​តម្លៃ​ដែល​លោក​ចង់​លក់​នោះ គឺ​៣​ពាន់​លាន​ផោន​ឯ​ណោះ  ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​ក៏​មាន​ក្លឹប​ទាក់ទង​មក​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រាក់​ដែល​បាន​ពី​ការ​លក់​ក្លឹប​នេះ ​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ខាង​លើ​ក៏​នឹង​យក​ទៅ​ជួយ​អ្នក​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​សង្គ្រាម​នៅ​អ៊ុយក្រែន​ផង​ដែរ។ ​ដោយ​លោក ក៏​នឹង​បង្កើត​ជា​មូលិធី​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​ស្រោចស្រង់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នានា​ដែល​រង​ការ​ខូច​ខាត​ដោយសារ​សង្គ្រាម​ផង​ដែរ៕ ប្រភព៖ CBSsports

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT