សំបុត្រ Real Madrid ប៉ះ PSG ​ដែល​មាន​៦​ម៉ឺន​សំបុត្រ ​ត្រូវ​លក់​អស់​ហើយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សំបុត្រ​ចំនួន​៦​ម៉ឺន​សន្លឹក​ត្រូវ​បាន​ក្រុម Real Madrid ​លក់​អស់​ទៅ​ហើយ ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​វគ្គ​១៦​ក្រុម​ចុង​ក្រោយ​ជើង​ទី​២​ទល់​ក្រុម PSG ​នៅ​ថ្ងៃ​៩​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​២០២២​ខាង​មុខ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​កាល​នៅ​ទឹក​ដី​បារាំង ​ក្រុម Real Madrid ​បាន​បរាជ័យ​ក្នុង​លទ្ធផល ១-០ ​ដោយ​កាល​នោះ Mbappe ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​បាន​សម្រេច​នៅ​ចុង​ការ​ប្រកួត​។ ​ដូច្នេះ​ហើយ ​ទើប​បាន​ជា​ជើង​ទី​២​នេះ ​អ្នក​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​ជឿ​ជាក់​ថា​នឹង​ក្លាយ​ជា​ការ​ប្រកួត​ល្អ​មើល​មិន​ខាន។ ​អ្នក​គាំទ្រ​សម្រុក​ទិញ​សំបុត្រ​ច្រើន​ណាស់ ​ហើយ​នៅ​ពេល​នេះ​សំបុត្រ​ដែល​មាន​៦​ម៉ឺន​សន្លឹក ​ត្រូវ​បាន​លក់​អស់​ទៅ​ហើយ។ ​ដោយ​សំបុត្រ​នៃ​ការ​ប្រកួត​នេះ ​មាន​ចន្លោះ​ពី​១០០​ទៅ ៤១០​អឺរ៉ូ​ឯ​ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនួប​ដែល​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​រង់ចាំ​ទស្សនា​ច្រើន​បែប​នេះ​នៅ​កីឡដ្ឋាន Bernabue ​ខកខាន​កើត​ឡើង​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ ​ការ​ប្រកួត​ដែល​មាន​អ្នក​ទស្សនា​ចូល​មើល​ច្រើន​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​គឺ​ប៉ះ​ក្រុម Man City ​មុន​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ផ្ទុះ​ឡើង​។ ដោយ​ការ​ប្រកួត​លើក​មុន Real Madrid ​លេង​ចាញ់ Man City ​២-១ ​ផង៕ ប្រភព៖ Marca

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT