ជិត​កន្លះ​ឆ្នាំ​ទី​បំផុត ​Bale ​បាន​ជាប់​ជម្រើស​ដំបូង​ឱ្យ Real Madrid ​វិញ​

​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Gareth Bale ​បាន​ជាប់​ជម្រើស​១១​នាក់​ដំបូង​ហើយ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ទល់​ក្រុម Villarreal ​នៅ​យប់មិញ​នេះ ​ប៉ុន្ដែ​គួរ​ឱ្យ​ស្ដាយ​លទ្ធផល​បាន​ត្រឹម​ស្មើ​គ្នា ០-០ ​ប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ដែល Bale ​បាន​លេង​ជម្រើស​១១​នាក់​ដំបូង​នោះ​គឺ​នៅ​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​មុន​ឯ​ណោះ ​ហើយ​ក្រៅ​ពី​នោះ​មក​រូបគេ​​មិន​ទទួល​បាន​ឱកាស​នោះ​ទេ។ រហូត​មក​ដល់​យប់មិញ​នេះ ​លោក Carlo Ancelotti ​បាន​ផ្ដល់​ទំនុក​ចិត្ត​លើ​គេ​ម្ដង​ទៀត ​ដោយ​ដាក់​លេង​១១​នាក់​ដំបូង​តែ​ម្ដង។ ​គួរ​ឱ្យ​ស្ដាយ ​ប្រកួត​នេះ​ រូបគេ​មិន​អាច​រក​គ្រាប់​បាល់បាន​នោះ​ទេ ​ដោយ​បាន​ត្រឹម​ឱកាស​ជា​ច្រើន​លើក ​និង​ទាត់​បុក​របា​ទី​ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយ​បញ្ចប់​ការ​ប្រកួត​ទៅ​ស្មើ​គ្នា ០-០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយ​លទ្ធផល​ស្មើ​នេះ​ដែរ ​ក្រុម Real Madrid ​ឈរ​នៅ​កំពូល​តារាង La Liga ​ដដែល ដោយ​មាន​៥៤​ពិន្ទុ ​ឆ្លង​កាត់​២៤​ប្រកួត។ ​ក្រុម​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២ Sevilla ​វិញ ​ទើប​មាន​៥០​ពិន្ទុ​ប៉ុណ្ណោះ ​ឆ្លង​កាត់​ការ​ប្រកួត​​២៤​ប្រកួត​ដូច​គ្នា៕ ប្រភព៖ DailyMail

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT