គ្រូ​អាហ្សង់ទីន ​ប្រាប់​ហេតុផល​មិន​យក Messi ​ចូល​ជម្រើស​ជាតិ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ Lionel Scaloni ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​អាហ្សង់ទីន ​បាន​អះអាង​ថា​មូលហេតុ​ដែល​មិន​កោះ​ហៅ Lionel Messi ​ចូល​ជម្រើស​ជាតិ គឺ​ដើម្បី​ទុក​ពេល​ឱ្យ​គេ​សម្រាក​គ្រប់គ្រាន់ ​ព្រោះ​ទើប​ជា​សះស្បើយ​ពី​កូវីដ​១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម​អាហ្សង់ទីន ​បាន​កោះ​ហៅ​កីឡាករ​វដើម្បី​ប្រមូល​ផ្ដុំ​ត្រៀម​ប្រកួត​ជម្រុះ World Cup ​ខាង​មុខ​ហើយ តែ​ក្នុង​នោះ​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​មិន​មាន​វត្តមាន​របស់ Messi ​នោះ​ទេ។ ​ខណៈ​ដែល​ក្រុម​ខ្លាំង​នៅ​អាមេរិក​ឡាទីន​មួយ​នេះ ​ក៏​បាន​ជាប់​ស្វ័យប្រវត្តិ​ដើម្បី​ទៅ​លេង World Cup 2022 ​នៅ​ប្រទេស​កាតា​ហើយ​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក​ Lionel Scaloni ​បាន​និយាយ​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ថា​៖ “យើង​ពិត​ជា​ចង់​បាន Messi ​មក​ជាមួយ​យើង។ ​ខ្ញុំ​បាន​និយាយ​ជាមួយ​គាត់ ​ហើយ​គាត់​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា​កូវីដ​១៩​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​គាត់​ពិបាក​ណាស់។ វា​ជា​រឿង​ល្អ​ដើម្បី​ឱ្យ​គាត់​សម្រាក​គ្រប់គ្រាន់ ហើយ​នេះ​ជា​ហេតុផល​ដែល​ខ្ញុំ​ទុក​ឱ្យ​គាត់​នៅ​ក្លឹប​អាជីព ​មិន​បាច់​មក​ជម្រើស​ជាតិ​ទេ”៕ ប្រភព៖ Marca

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT