គ្រូ​ថៃ៖ ​វៀតណាម​លេង​ដូច​ដែល​ខ្ញុំ​គិត​ទុក ​យើង​ចាប់​ក្បួន​គេ​បាន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ថៃ ​បាន​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ពាន​រង្វាន់ AFF  Suzuki Cup 2020 ​ហើយ ​ក្រោយ​ពី​ឈ្នះ​វៀតណាម ២-០ ​នៅ​ជើង​ទី​១ ​និង​ស្មើ ០-០ ​នៅ​ជើង​ទី​២​កាល​ពី​យប់​ម្សិលមិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រោយ​ពី​ចប់​ការ​ប្រកួត​ទៅ ​លោក Alexandre Polking គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ថៃ ​និង​ធ្លាប់​ជា​អតីត​គ្រូ​បង្វឹក​ក្លឹប HCM City Club ​របស់​វៀតណាម ​បាន​និយាយ​ថា​៖ “ខ្ញុំ​មោទកភាព​ចំពោះ​កីឡាករ​យើង ​ពួកគេ​លេង​ការពារ​បាន​ល្អ ​ហើយ​ខ្ញុំ​សប្បាយ​ចិត្ត​ដែល​យើង​ឡើង​ដល់​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ។ សម្រាប់​វៀតណាម ពួកគេ​លេង​ដូច​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​គិត​ថា​ទុក។ ពួកគេ​លេង​សម្រុក​ខ្លាំង ​និង​លេង​បាល់​ខ្ពស់។ ​យើង​បាន​ដាក់​ការពារ​កណ្ដាល​៣​នាក់​ដែល​ពួកគេ​ធ្វើ​បាន​ល្អ​ណាស់​នៅ​បាល់​លើ។ យើង​បាន​រៀប​ចំ​ក្បួន​ការពារ​បាន​យ៉ាង​ល្អ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ថៃ ​គឺ​ជា​ក្រុម​ដែល​បំបែក​កំណត់ត្រា​របស់​វៀតណាម ​ដែល​ពួកគេ​លេង​មិន​ដែល​ចាញ់​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​នៅ​អាស៊ាន​ទេ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​មក​នេះ។ ខណៈ​ដែល​បរាជ័យ​នេះ​ទៀត​សោត ​ក៏​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​វៀតណាម ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​ជាមួយ​ការ​លេង​របស់​វៀតណាម​នៅ AFF Suzuki Cup ​នេះ​ដែរ៕​ ប្រភព៖ ZINGNEWS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT