ឥណ្ឌូណេស៊ី ​ឡើង​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ AFF Suzuki Cup ​ហើយ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ​បាន​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​ពាន​រង្វាន់ AFF Suzuki Cup 2020 ​ហើយ ​បន្ទាប់​ពី​ពួកគេ​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម​ម្ចាស់​ផ្ទះ​សិង្ហបុរី ​៤-២ ​នៅ​ជើង​ទី​២​យប់មិញ​នេះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នៅ​យប់មិញ ពិត​ជា​ជក់​ចិត្ត​មែនទែន។ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​សិង្ហបុរី ​មាន​កាត​ក្រហម​ដល់​ទៅ​៣​នាក់​ឯ​ណោះ ប៉ុន្តែ​ក៏​ប្រឹងប្រែង​លេង​បាន​យ៉ាង​ល្អ​មិន​ឱ្យ​ក្រុម​ឥណ្ឌូណេស៊ី​យក​ឈ្នះ​ងាយ​ៗ​នោះ​ទេ។ ​ពួកគេ​លេង​ស្មើ​គ្នា ២-២ ​នៅ​ម៉ោង​ប្រកួត ​ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​ថែម​ម៉ោង​ទៀត។ ​នៅ​វគ្គ​ថែម​ម៉ោង​នេះ​ហើយ ទើប​បាន​ជា​ឥណ្ឌូណេស៊ី ​មាន​ឱកាស​រក​បាន​២​គ្រាប់​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​យក​ឈ្នះ​លើ​សិង្ហបុរី​ក្នុង​លទ្ធផល ៤-២ ​តែ​ម្ដង។ ​សរុប​ទាំង​ពីរ​ជើង ​ក្រុម​ឥណ្ឌូណេស៊ី ​យក​ឈ្នះ​សិង្ហបុរី ​ក្នុង​លទ្ធផល ៥-៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥណ្ឌូណេស៊ី ​ឡើង​ទៅ​វគ្គ​ផ្ដាច់ព្រ័ត្រ​នេះ ​ដោយ​រង់ចាំ​មួយ​ក្រុម​ទៀត​ដែល​ជា​ការ​ប្រកួត​កាត់​សេចក្ដី​នៅ​យប់​នេះ ​រវាង​ក្រុម​ថៃ ​និង​វៀតណាម។ ​កាល​ពី​ជើង​ទី​១​កន្លង​ទៅ ​ក្រុម​ថៃ ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម​វៀតណាម ២-០ ​រូច​ទៅ​ហើយ៕ ប្រភព៖ GOAL

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT