ធ្លាយ​រឿង Grealish ​និង Foden ​ទំនង​ដាក់​ជ្រុល ​ទើប​មិន​អាច​លេង​ប្រកួត Newcaslte ​បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​លោក Pep Guardiola ​បាន​ព្រមាន​កីឡាករ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ក្រុម Manchester City ​ថា​ប្រសិន​បើ​កីឡាករ​ណា​ម្នាក់​មិន​គោរព​វិន័យ​ទេ​ទាំង​នៅ​ក្រៅ​និង​ក្នុង​ទីលាន ​នោះ​ពួកគេ​នឹង​មិន​មាន​ឱកាស​បាន​ចូល​លេង​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ក្រុម Manchester City ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​កន្លង​ទៅ ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម Newcastle United ​ក្នុង​លទ្ធផល ៤-០។ ​ដោយ​ក្នុង​ប្រកួត​នោះ​ដែរ កីឡាករ​សំខាន់​២​នាក់​គឺ Jack Grealish ​និង Phil Foden ​បាន​ត្រឹម​អង្គុយ​កៅអី​បម្រុង​ប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ​តែ​រូបគេ​មើល​ទៅ​មិន​ស្រួល​ក្នុង​ខ្លួន ឬ​សម្រាក​មិន​គ្រប់គ្រាន់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព​នៅ​អង់គ្លេស​បាន​ដឹង​ទៀត​ថា​កីឡាករ​ទាំង​ពីរ​ខាង​លើ​ទំនង​ជា​ដាក់​ជ្រុល​ទើប​បណ្ដាល​ឱ្យ​មិន​ស្រួល​ខ្លួន​បែប​នេះ ព្រោះ​ថា​កាល​ពី​យក​ឈ្នះ​លើ​ក្រុម Leeds United ​បាន​ក្នុង​លទ្ធផល ​៧-០ ​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ​គឺ​លោក Pep ​បាន​ឱ្យ​កីឡាករ​បន្ធូរ​អារម្មណ៍។ ដូច្នេះ​ទំនង​ជា​ពួកគេ​បន្ធូរ​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពេក​ហើយ ទើប​លោក Pep ​ចេញ​សារ​ព្រមាន​កីឡាករ​ទាំង​អស់​ឱ្យ​គោរព​វិន័យ​ផង​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ទីលាន។ ប្រសិន​បើ​មិន​គោរព​ទេ ​នោះ​នឹង​មិន​បាន​ចូល​លេង​ឡើយ៕ ប្រភព៖​ MAILYMAIL

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT