ប្រចាំ​សតវត្ស​ទី ២១ កីឡាករ ១០ រូប​នេះ​ ត្រូវ​អាជ្ញាកណ្ដាល​បណ្ដេញ​ចេញ​ច្រើន​លើក​បំផុត

ក្នុង​ការ​ប្រកួត កីឡាករ​ដែល​លេង​កាច ឬ​លេង​ខូច បង្ក​ឲ្យ​មាន​កំហុស គឺ​រមែង​ទទួល​បាន​ការ​ពិន័យ​កាត​លឿង ឬ​កាត​ក្រហម រហូត​ឈាន​ដល់​ការ​ដែល​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកួត។ ចុះ​អ្នក​មាន​ដឹង​ទេ​ថា កីឡាករ​ណា​ខ្លះ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ពិន័យ​កាត​ក្រហម​ច្រើន​លើក​បំផុត?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​របាយការណ៍​ពី TransferMarkt គិត​ប្រចាំ​លីគ​កំពូល​ទាំង ៥ គ្រប់​ការ​ប្រកួត​ទាំង​អស់ តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០០០ រៀង​មក គឺ​កីឡាករ​ទាំង ១០ រូប​ខាង​ក្រោម ដែល​ត្រូវ​បាន​អាជ្ញាកណ្តាល​លើក​កាត​ក្រហម​ ដេញ​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកួត​ច្រើន​លើក​បំផុត៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០) Matuzalem សញ្ជាតិ​ប្រេស៊ីល ១៣ លើក
៩) Ibrahimovic សញ្ជាតិ​ស៊ុយអែត ១៤ លើក
៨) Pinzi សញ្ជាតិ​អ៊ីតាលី ១៤ លើក
៧) Lopo សញ្ជាតិ​អេស្ប៉ាញ ១៤ លើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦) Muntari សញ្ជាតិ​ហ្គាណា ១៤ លើក
៥) Jeunechamp សញ្ជាតិ​បារាំង ១៤ លើក
៤) Rodriguez សញ្ជាតិ​អាហ្សង់ទីន ១៥ លើក
៣) Mexes សញ្ជាតិ​បារាំង ១៦ លើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


២) Motta សញ្ជាតិ​អ៊ីតាលី ១៦ លើក
១) Ramos សញ្ជាតិ​អេស្ប៉ាញ ១៦ លើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ TransferMarkt

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT