សួន សុវណ្ណ និយាយពីការលេងជាខ្សែការពារកណ្ដាលជាមួយ សឿយ វិសាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាគច្រើននៃការប្រកួតក្របខណ្ឌ Metfone Cambodian League 2021 ខ្សែបម្រើ សួន សុវណ្ណ ត្រូវបានគ្រូបង្គោលព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង តម្រូវឲ្យជួយរ៉ាប់រងតំបន់ការពារកណ្ដាលជាមួយប្រធានក្រុម សឿយ វិសាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែមិនធ្លាប់មានបទពិសោធពីតួនាទីជាខ្សែការពារពីមុន អតីតកីឡាករវេស្ទើនភ្នំពេញទទូចថា ពិតជាមានភាពតឹងតែង និងត្រូវចំណាយពេល៣ទៅ៤ប្រកួត ទើបអាចសម្របខ្លួនបានល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួន សុវណ្ណ រៀបរាប់ពីការប្រឈមក្នុងនាមជាខ្សែការពារ “៖ ប៉ុន្មានប្រកួតដំបូង លេងបម្រើធម្មតាទេ តែក្រោយមកចុះទៅជួយការពារ។ ពិបាកដែរ ប្រហែល ៣ទៅ៤ប្រកួត បានអាចសម្របខ្លួនបាន។ លេងរ៉ូលហ្នឹងមាន សម្ពាធ ខ្លះដែរពេលប៉ះខ្សែប្រយុទ្ធគេល្អៗ  និង ខ្សែ ប្រយុទ្ធ គេខ្ពស់ៗ  ព្រោះ បេីសិនជាផុតយេីង គឺនៅសល់តែអ្នកចាំទី។ មួយ ទៀតកាយសម្បទា យេីងក៏មិនសូវបាន ប៉ុន្ដែ យ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងកែប្រែនៅចំណុដែលខ្វះខាត និងព្យាយាមយល់ពីតួនាទីការពារនេះឲ្យកាន់តែល្អជាងមុន។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សួន សុវណ្ណ បានចូលរួមជាមួយព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង ក្នុងរដូវកាល ២០១៨ ដែលឆ្នាំដំបូងរបស់គ្រូបង្គោល Conor Nestor និងមិនសូវបាត់មុខពីជម្រើស១១នាក់ដំបូងទេ។ គេបានរួមចំណែកឈ្នះជើងឯក Metfone Cambodian League នៅរដូវកាលបន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើមរដូវកាល២០២១ ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀង បាននាំចូលខ្សែការពារកណ្ដាលជនជាតិអៀរឡង់ខាងត្បូង Paddy Barrett មកជំនួសកន្លែងខ្សែការពារអាមេរិក Jonny Campbell ដែលទៅចូលរួមជាមួយក្លិបហ្វីលីពីន United City FC។ ផ្ទុយទៅវិញ Barrett បានចាកចេញវិញទាំងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅលីគកំពូលកម្ពុជា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ CNCC

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT