ជម្រើសជាតិទាំង៦នាក់ ដែលតេស្តិ៍វិជ្ជមានកូវីដនៅបារ៉ែនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ

ចាន់ វឌ្ឍនាកា, គួច សុកុម្ភៈ, អ់ាន ពិសី, សារ៉េត គ្រីយ៉ា និង កែវ សុខសិលា ត្រូវបានអនុញ្ញាតិឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយ បន្ទាប់ធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេត្រូវបានរកឃើញ ថាមានមេរោគនេះនៅអំឡុងពេលប្រកួតជម្រុះ Asian Cup ជាមួយកោះហ្គម។ បន្ទាប់មក ជម្រើសជាតិទាំង៦បានចំណាយពេលជាង១សប្តាហ៍ដដើម្បីព្យាបាលនៅទីនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេនឹងបន្តទៅជួយក្លិបរៀងខ្លួន ដើម្បីត្រៀមលីគកំពូលកម្ពុជា នៅសប្តាហ៍ក្រោយ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT