• ណុប ដេវីត ចាត់ទុកព្រៃវែងជាគូប្រជែងលំបាកបំផុតក្នុង Bottom 5

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ខ្សែបម្រើអគ្គិសនីកម្ពុជា ណុប ដេវីត បានចាត់ទុកព្រៃវែងអេហ្វស៊ី ជាគូប្រជែងដ៏លំបាកបំផុតក្នុងជើងទី២ ឬដំណាក់កាល Bottom 5 នៃក្របខណ្ឌ Metfone Cambodian League 2021 ព្រោះក្រុមមួយនេះបាននាំចូលបន្ថែមកីឡាករបរទេស និងកីឡាករក្នុងស្រុកសម្បូរបទពិសោធ។

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ម្ចាស់អាវលេខ៨ក្នុងក្រុមហៅកាត់ EDC ថ្លែងបែបនេះ “៖ ខ្ញុំគិតថា  ក្រុមដែលពិបាកជាងគេ គឺព្រៃវែង ព្រោះពួកគេមានកីឡាករក្មេងៗល្អៗច្រើន ហើយកីឡាករបរទេសថ្មីៗរបស់គេក៏ល្អ។ ម្យ៉ាងពួកគាត់ក៏ទើបតែខ្ចីបង ង៉យ ស្រ៊ីន មកថែមទៀត អ៊ីចឹងតំបន់ការពាររបស់ពួកគាត់កាន់តែរឹងមាំ។”

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ទាក់ទងទៅនឹងជំនួបជាមួយអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីតនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៥ ខែកញ្ញា វិញ ដេវីត ជឿជាក់ថា មិត្តរួមក្រុមអគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងអស់នឹងអាចធ្វើបានល្អ។
  អតីតយុវជនភ្នំពេញក្រោនរៀបរាប់ “៖ខ្ញុំជឿជាក់លើក្រុមរបស់ខ្ញុំ ព្រោះមួយរយៈនេះយើងបានហ្វឹកហាត់ និងត្រៀមខ្លួនជាមួយគ្នាបានល្អ។ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើការហ្វឹកហាត់។ យើងសង្ឃឹមថា នឹងអាចទទួល បានជ័យជម្នះ។”

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ជំនួបម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ីអឺរ៉ុបយូណាយធីត គឺជាការប្រកួតដំបូងសម្រាប់អគ្គិសនីកម្ពុជា ក្នុងជើងទី២ ឬដំណាក់កាល Bottom 5។ ១២ប្រកួតក្នុងជើងទី១ អគ្គិសនីកម្ពុជា មាន៧ពិន្ទុពីការឈ្នះ២ ស្មើ១ និងចាញ់៩។ ចំណែកអាស៊ីអឺរ៉ុប ប្រកួត Bottom 5 បាន២ប្រកួតហើយ ដោយព្រៃវែងអេហ្វស៊ី និងនគរបាលជាតិ៕

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ប្រភព៖ CNCC

  ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT