កែ វណ្ណៈ ចាកចេញពីក្រសួងការពារជាតិ ក្រោយរួមរស់៩ឆ្នាំ

អតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា កែ វណ្ណៈ បានប្រកាសដើរចេញពីក្លិបក្រសួងការពារជាតិ ក្រោយរួមរស់បាន៩ឆ្នាំ។

វណ្ណៈ ស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករកម្រដែលលេងបានទាំងប្រយុទ្ធ និងការពារ។ គេនៅចាំបានថា កាលឆ្នា២០១៥ ពេលដែលលោក ទេព ឡុងរចនា ប្តូរគេមកប្រយុទ្ធ វណៈ រកបាន២គ្រាប់នៅប្រកួតដំបូង។

ក្រោយការចាកចេញនេះ វណៈ ទម្លាយថានៅពុំទាន់មានក្លិបថ្មីនៅឡើយ។ បច្ចុប្បន្ន គេកំពុងពិចារណា ក្នុងការស្វែងរកទ្រនំក្នុងពិភពបាល់ទាត់បន្តទៀត។

ជោគជ័យធំៗនៅក្រសួងការពារជាតិ គឺគេលើកពានហ៊ុនសែនខាប់បាន២ដង និងជើងឯករងលីគកំពូលកម្ពុជា២ដង។

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1039247332900261&set=a.103348153156855.7645.100004450116970&type=3&theater

 • កែ វណ្ណៈ ចាកចេញពីក្រសួងការពារជាតិ ក្រោយរួមរស់៩ឆ្នាំ

  អតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា កែ វណ្ណៈ បានប្រកាសដើរចេញពីក្លិបក្រសួងការពារជាតិ ក្រោយរួមរស់បាន៩ឆ្នាំ។

  វណ្ណៈ ស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករកម្រដែលលេងបានទាំងប្រយុទ្ធ និងការពារ។ គេនៅចាំបានថា កាលឆ្នា២០១៥ ពេលដែលលោក ទេព ឡុងរចនា ប្តូរគេមកប្រយុទ្ធ វណៈ រកបាន២គ្រាប់នៅប្រកួតដំបូង។

  ក្រោយការចាកចេញនេះ វណៈ ទម្លាយថានៅពុំទាន់មានក្លិបថ្មីនៅឡើយ។ បច្ចុប្បន្ន គេកំពុងពិចារណា ក្នុងការស្វែងរកទ្រនំក្នុងពិភពបាល់ទាត់បន្តទៀត។

  ជោគជ័យធំៗនៅក្រសួងការពារជាតិ គឺគេលើកពានហ៊ុនសែនខាប់បាន២ដង និងជើងឯករងលីគកំពូលកម្ពុជា២ដង។

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1039247332900261&set=a.103348153156855.7645.100004450116970&type=3&theater