រឿង​ភាគ “ជីវិត Messi នៅ Barcelona” ឈាន​មក​ដល់​ទី​បញ្ចប់ ខណៈ​ក្លឹប​ថ្មី ២ ​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​បំផុត!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​ចាយ​ពេល ១៦ ឆ្នាំ​នៅ​ក្លឹប Barcelona ទី​បំផុត​តារា​ឆ្នើម Lionel Messi និង​ភាគី​ក្លឹប បាន​សម្រេច​ច្បាស់ការ ១០០ ភាគរយ​ហើយ​អំពី​ការ​ចែក​ផ្លូវ ក្រោម​ហេតុផល​ការ​រាំងស្ទះ​នៅ​វិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏​ដូច​ជា​ច្បាប់​កំណត់​របស់​ក្របខ័ណ្ឌ La Liga។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​ប្រកាស​ផ្លូវការ​ពី​ក្លឹប​ Barcelona នៅ​ម៉ោង​ទាប​ភ្លឺ​ឈាន​ចូល​ថ្ងៃ​ទី ៦ ​សីហា ឆ្នាំ ២០២១ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ភាគី​ក្លឹប​និង​កីឡាករ​ក៏​កៀក​នឹង​ទម្លាក់​ចុង​ប៊ិច​ចុះ​ហត្ថលេខា​ថ្មី​ត្រូវ​ប្រកាស​ថ្ងៃ​នេះ​ហើយ តែ​ដោយសារ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ​និង​រចនាសម្ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន ដែល​ជា​ច្បាប់​កំណត់​របស់​ក្របខ័ណ្ឌ​កំពូល​អេស្ប៉ាញ ក៏​នាំ​ឲ្យ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ក្លាយ​ជា​ឥត​ន័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្លឹប Barcelona ក៏​បាន​បង្ហាញ​ការ​សោកស្តាយ ហើយ​មាន​តែ​ពាក្យ​អរគុណ​សម្រាប់​ពេលវេលា​កន្លង​មក​របស់ M10 និង​ជូនពរ​សម្រាប់​ដំណើរ​ជីវិត​ថ្មី​របស់​គេ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ មិន​ថា​តែ​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង​ជីវិត​លើ​ទីលាន​បាល់ទាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​ចចាមអារ៉ាម​កំពុង​ផ្ទុះ​ខ្លាំង​នៅ​ពេល​នេះ Messi ទំនង​ជា​ផ្ទេរ​ទៅ​កាន់​ក្លឹប​ ១ ក្នុង​ចំណោម​ក្លឹប​យក្ស ២ ដោយ​អាច​ជា Manchester City ឬ Paris Saint-Germain។ ស្ថានការណ៍​ដ៏​តក់ក្រហល់​នេះ ​សម្រាប់​មេឃ​ខៀវ​អាច​ជា​មាន​ឱកាស​ច្រើន ពោល​ប្រសិន​ណា​ពួក​គេ​បោះបង់​ការ​ចង់​បាន Harry Kane ហើយ​ជំនួស​មក​វិញ​ដោយ​ Lionel Messi៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ FC Barcelona

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT