[ផ្លូវការ] ហូឡង់​ប្រកាស​ដក​តំណែង​ de Boer ដាក់​អតីត​គ្រូ​ United រូប​នេះ​មក​ដឹកនាំ​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហូឡង់​បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​មិន​សូវ​បាន​ល្អ​នៅ​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ ទី​បំផុត​សហព័ន្ធ​ក៏​សម្រេច​ដក​តំណែង​អ្នកចាត់ការ​លោក Frank de Boer ចេញ​ហើយ និង​ជំនួស​មក​វិញ​ដោយ​អតីត​គ្រូ​បិសាច​ក្រហម​លោក Louis van Gaal។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

de Boer បាន​ដឹកនាំ​ជម្រើស​ជាតិ​ហូឡង់​ជិត ១ ឆ្នាំ ពោល​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ មក​ទល់​ពេល​ចុង​ក្រោយ ដោយ ១៥ ប្រកួត ដឹកនាំ​ក្រុម​ឈ្នះ ៨ ស្មើ ៤ និង​ចាញ់ ៣ ហើយ​បាន​ធ្លាក់​ចេញ​ពី Euro 2020 ត្រឹម​វគ្គ ១៦ ក្រុម បន្ទាប់​ពី​ចាញ់​សាធារណរដ្ឋឆេក ២-០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ជាមួយ​ការ​មក​ដល់​របស់ Van Gaal មិន​ទាន់​ច្បាស់​ថា​ជាប់​កុងត្រា​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​នោះ​ទេ តែ​សារ​នេះ​គឺ​ជា​លើក​ទី ៣ ហើយ ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ជា​អ្នកចាត់ការ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហូឡង់។ បញ្ជាក់​ថា Van Gaal បាន​ទំនេរ​ពី​អាជីព​ជា​អ្នកចាត់ការ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោយ​បាត់បង់​តំណែង​ពី​ក្លឹប Man Utd។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ការ​ឡើង​កាន់​តំណែង​ថ្មី បុរស​វ័យ ៦៩ ឆ្នាំ​មាន​ប្រសាសន៍​ថា៖ “សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ហូឡង់​តែងតែ​នៅ​ក្នុង​បេះដូង​ខ្ញុំ​រហូត ហើយ​ការ​ដឹកនាំ​ជម្រើស​ជាតិ​តែងតែ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​មើល​ឃើញ​របស់​ខ្ញុំ​ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​បាល់ទាត់ ដោយ​ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​កិត្តិយស​ណាស់​ការ​ដែល​បាន​មក​ដឹកនាំ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ហូឡង់​សារ​ជា​ថ្មី”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ AF

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT