អស់​ពី Carvajal ឥឡូវ​កីឡាករ Real មួយ​រូប​ទៀត​ហើយ ត្រៀម​ប្រកាស​កុងត្រា​ថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្លឹប Real Madrid នៅ​រដូវ​ក្តៅ​ឆ្នាំ ២០២១ នេះ​ឃើញ​ថា​បង្កើត​រឿង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ តួ​យ៉ាង​ដូច​ជា​ការ​របូត Sergio Ramos និង Raphael Varane ឲ្យ​ទៅ​ក្លឹប​ដទៃ តែ​យ៉ាង​ណា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កីឡាករ​នៅ​ឈរ​ជើង ក៏​ក្លឹប​លៃលក​កុងត្រា​ថ្មី​ឲ្យ​បណ្តើរៗ​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លង​មក​មាន​ដូច​ជា Luka Modric, Nacho, Marcelo និង Dani Carvajal ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​លើ​កុងត្រា​ថ្មី ខ្លះ​បន្ថែម ១ ឆ្នាំ ខ្លះ​ ២ ឆ្នាំ​ទៅ​តាម​ការ​ចរចា។ ថ្មីៗ​នេះ​មាន​ដំណឹង​មក​ទៀត​ហើយ​ថា Karim Benzema ដែល​ត្រៀម​នឹង​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​រង​ នៅ​រដូវ​កាល​ក្រោយ គឺ​កៀក​នឹង​ការ​បន្ត​កុងត្រា​ថ្មី​រយៈ​ពេល ២ ឆ្នាំ​បន្ថែម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះ​មាន​ន័យ​ថា នឹង​បន្ត​ការ​ឈរ​ជើង​ដល់​រដូវ​ក្តៅ​ ឆ្នាំ ២០២៣ ពេល​លោក​មាន​អាយុ​ចូល ៣៥ ឆ្នាំ។ នេះ​បើ​តាម​សារព័ត៌មាន Marca បាន​ចុះ​ផ្សាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

16/5/21 BILBAO
athletic vs real madrid
FOTO: JUAN MANUEL SERRANO ARCE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ចរចា​នេះ​គឺ​សម្រប​ត្រឹម​នឹង​ដល់​ពេល ដែល​លៃលក​យក Kylian Mbappe ឬ Erling Haaland ផ្ទាល់​តែ​ម្តង ព្រោះ​ឆ្នាំ​នេះ​គឺ​ច្បាស់លាស់​ហើយ​ថា អធិរាជ​ស​នឹង​មិន​អាច​នាំ​យក​កីឡាករ​តម្លៃ​រយ​លាន​ណា​បាន​ឡើយ តែ​ចូល​ដល់​ឆ្នាំ​ក្រោយ ប្រសិន Mbappe ព្រម​ស៊ូ​នៅ PSG ដល់​អស់​កុងត្រា នោះ​ពួក​គេ​នឹង​អាច​យក​បាន​ដោយ​ឥត​តម្លៃ​ខ្លួន ហើយ​ក៏​អាច​លេង​ជាមួយ Benzema បាន​មួយ​ដែរ​នៃ​សុពលភាព​កុងត្រា​ដែល​រៀម​ច្បង​សញ្ជាតិ​បារាំង​នៅ​សេសសល់៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Marca

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT