បង្ហាញ​ខ្លួន​ថ្ងៃ​ដំបូង Wijnaldum ថា​ប្រាថ្នា​ចង់​ឲ្យ PSG យក​បាន​ម្នាក់​នេះ​មក​ចាប់​ដៃ​គូ​នឹង​ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gini Wijnaldum អតីត​កីឡាករ​របស់​ក្លឹប Liverpool ដែល​ផុត​កុងត្រា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ មិថុនា​កន្លង​ទៅ បាន​សម្រេច​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជា​ផ្លូវការ ជាមួយ​ក្លឹប​បារាំង Paris Saint-Germain ហើយ​ក៏​បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ការ​យល់​ឃើញ និង​មហិច្ឆតា​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្សែ​បម្រើ​សញ្ជាតិ​ហូឡង់ បាន​និយាយ​ឥត​លាក់បាំង ថា​ខ្លួន​ចង់​មាន​ឱកាស​រួម​ជើង​ជាមួយ Paul Pogba ហើយ​ក៏​ជឿ​ថា​មិត្ត​រួម​ក្រុម​ឯ​ទៀត​ចង់​បាន​ កីឡាករ​លំដាប់ World Class ម្នាក់​ហ្នឹង​ដូច​គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រាប់ RMC ខ្សែ​បម្រើ Wijnaldum និយាយ៖ “គេ [Pogba] ពិត​ជា​អស្ចារ្យ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​តទល់​គេ​ប៉ុន្មាន​លើក​ដែរ និយាយ​ទៅ​គេ​ជា​កីឡាករ​ដ៏​អស្ចារ្យ​បំផុត​មួយ ហើយ​ក្រុម​ណា​ក៏​ចង់​មាន​គេ​ជា​សមាជិក​ដែរ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បន្ត៖ “ប្រសិន​អ្នក​សួរ​ក្រុម​ដទៃ​ទៀត​ថា​ពួក​គេ​ចង់​បាន Pogba ឬ​អត់ គ្រប់​គ្នា​ប្រាកដ​ជា​ឆ្លើយ ថា​ចង់ គេ​ជា​ខ្សែបម្រើ​ល្អ​ដាច់​គេ​មួយ​ក្នុង​លោក ជា​រួម​ទៅ​ខ្ញុំ​ចង់​បាន​មក​ទី​នេះ​ជាមួយ​ពួក​យើង”៕ ប្រភព៖ Metro

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT