ប្រធាន​ក្លឹប Barcelona ចេញ​មក​និយាយ​ពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ចរចា​កុងត្រា Messi

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lionel Messi បាន​ឈរ​ជើង​ក្លាយ​ជា​កីឡាករ​ឥត​តម្លៃ​ខ្លួន​លើ​ទីផ្សារ​ដោះដូរ​រយៈ​ពេល​ជាង ៣ សប្តាហ៍​មក​ហើយ ដោយ​ខាង​ភាគី​ក្លឹប​ក៏​មិន​ទាន់​ចរចា​សម្រេច​បាន ១០០ ភាគរយ​នោះ​ដែរ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កុងត្រា​ថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

M10 ដែល​ចាយ​ពេល​ជាង ១៦ ឆ្នាំ​មក​ហើយ​នោះ ត្រូវ​បាន​លោក Joan Laporta ជា​ប្រធាន​ក្លឹប នៅ​តែ​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ជឿជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​ថា ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​អាហ្សង់ទីន​នឹង​ចុះ​ហត្ថលេខា​ថ្មី ពោល​មិន​ផ្ទេរ​ទៅ​ក្លឹប​ដទៃ​ណា​ទៀត​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Laporta មាន​ប្រសាសន៍៖ “Messi ​តែងតែ​និយាយ​ថា​គេ​ចង់​បន្ត​នៅ ដោយ​គ្មាន​អ្វី​គួរ​ឲ្យ​សង្ស័យ​ឡើយ ដោយ​យើង​ក៏​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ចរចា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កុងត្រា​នោះ​ដែរ ហើយ​ក៏​ដំណើរការ​បាន​យ៉ាង​ល្អ ដូច​អ្វី​ដែល​យើង​រំពឹង​ទុក និយាយ​ទៅ​យើង​មិន​លាក់បាំង​ទេ​អំពី​ការ​ចង់​ឲ្យ​គេ​បន្ត រយៈ​ពេល​ច្រើន​ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ​ទៀត”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ AF

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT