គ្រូ​ប្រេស៊ីល​ប្រាប់​មូលហេតុ​ដែល​ដាក់​ខ្សែ​ការពារ​វ័យ ៣៨ ឆ្នាំ Alves ឲ្យ​លេង​នៅ​អូឡាំពិក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​ប្រេស៊ីល ​ត្រៀម​នឹង​ជួប​ក្រុម​អាល្លឺម៉ង់​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​អូឡាំពិក​រដូវ​ក្ដៅ នា​ពេល​ខាង​មុខ​នេះ ហើយ​កន្លង​មក​យើង​ក៏​បាន​បញ្ជាក់​រួច​ហើយ​ដែរ​ពី​រូបមន្ត​នៃ​ការ​ប្រកួត និង​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​សារ​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុច​សំខាន់​គឺ​ ក្រុម​នីមួយៗ​អាច​មាន​កីឡាករ​លើស​អាយុ ២៣ ឆ្នាំ​មក​ចូលរួម​តែ ៣ រូប​ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ​អ្នកចាត់ការ​ប្រាកដ​ជា​គិតគូរ​ខ្លាំង​ណាស់ ក្នុង​ការ​កោះហៅ​កីឡាករ​ណា​ម្នាក់។ ជាក់ស្តែង​ដូច​ជា​ប្រេស៊ីល ដែល​មាន​អ្នកចាត់ការ​លោក Andre Jardine បាន​ពន្យល់​ថា ហេតុផល​ដែល​ហៅ Dani Alves មាន​វ័យ ៣៨ ឆ្នាំ​ឲ្យ​មក​ជួយ​សារ​នេះ ក៏​ដោយសារ​គិត​ថា គេ​មិន​ធ្លាប់​បាន​លេង​អូឡាំពិក​ពី​មុន​មក ហើយ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​គេ​ជា​កីឡាករ​ដដែល​សមាជិក​ក្នុង​ក្រុម​គោរព​ឲ្យ​តម្លៃ​ខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកចាត់ការ​ Jardine និយាយ៖ “គេ​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ ជា​អ្នក​ឈ្នះ​ពិត​ប្រាកដ ហើយ​គេ​ពិត​ជា​ទទួល​បាន​ការ​គោរព​ពី​កីឡាករ​ប្រេស៊ីល​រាល់​គ្នា គេ​ជា​គំរូ​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​គេ​មិន​ធ្លាប់​បាន​មក​លេង​នៅ​ Olympic Games ពី​មុន​មក​ទេ ដូច​នេះ​វា​ជា​ពេលវេលា​សម្រាប់​គេ​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បន្ត៖ “គេ​នឹង​ក្លាយ​ជា​គំរូ​ដ៏​ល្អ​មួយ​ក្នុង​ក្រុម និង​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​លើ​ទីលាន ហើយ​បើ​យើង​គិត​អំពី​កីឡាករ​ដែល​ទទួល​អារម្មណ៍​រំភើប​ក្លាយ​ជា​ម្ចាស់​ជើង​ឯក ក៏​គេ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​បាន​ច្រើន​បំផុត​ដែរ​កន្លង​មក”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ SoccerLaduma

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT