វិភាគ​ជើង​ខ្លាំងមួយ​ថៃ​ទម្ងន់ Strawweight

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រប​ខណ្ឌ​ប្រដាល់​មួយ​ថៃ​ក្នុង​ទម្ងន់ strawweight បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គ្រង​គ្រង​ដោយ​អធិរាជ​សង្វៀន​ចាស់​វស្សា Sam-A Gaiyanghadao។ ប៉ុន្តែ​ជើង​ខ្លាំង​ជា​ច្រើន​កំពុង​រះ​​ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​គូ​ប្រជែង​ដ៏​ខ្លាំងបំផុត​សម្រាប់​ខ្សែ​ក្រវាត់​ឃីក​បុក​សីង និង​មួយ​ថៃ ONE Strawweight Kickboxing និង Muay Thai World Titles។ ខាង​ក្រោម​ជា​វិភាគ​ជើង​ខ្លាំង​នីមួយ​ៗ​ដែល​​ផ្ទាំងសិលា​សម្រាប់​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អធិរាជ​សង្វៀន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លា​ចាស់​ថៃ Sam-A បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ប្រដាល់​គ្មាន​ដៃ​គូបញ្ឈប់​រូប​គេ​បាន​ឡើយ។ ក្នុង​នាម​ជា​អតីត​ជើង​ឯក​មួយ​ថៃ​ពិភព​លោក ONE Flyweight ម្នាក់ កីឡាករ​ចាស់​វស្សា​រូប​នេះបង្ហាញ​យ៉ាង​ច្បាស់​ពី​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន​ដែល​ស័ក្តិសម​ជា​អធិរាជ​សង្វៀន​ម្នាក់ ខណៈ​ពេល​នេះ​គាត់​សម្លឹង​ស្វែង​រក​ដៃ​គូ​ដែល​មិន​ទាន់​ស្គាល់​បរាជ័យ​មក​ជួប​រូប​គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូប​គេ​ទទួល​បាន​ជ័យជម្នះ ៤-០ បន្ទាប់​ពី​ផ្លាស់​ចូល​វ៉ៃ​ទម្ងន់ strawweight ក្នុង​នោះ​ឈ្នះ​ដោយ​បញ្ចប់​ដៃ​គូ​ពីរ​លើក។ រន្ទះ​ជើង​ទាត់​ និង​កណ្តាប់​ដៃ​ស្តាំ​ជា​អាវុធ​ពិឃាត​របស់​ខ្លួន​ដែល​តែង​តែ​ផ្តល់​សុបិន​អាក្រក់​ដល់​ថៃ​គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​មួយ​ថៃដែល​ជា​ប្រភព​ចេញ​ល្បី​ល្បាញ​តាំង​ពី​ដំបូង Sam-A ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​អ្នក​ប្រើ​កែង​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​​ដែល​ដៃ​គូ​ពិត​ជា​ខ្លាចញញើត​ខ្លាំង​ណាស់។ បច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ រូប​គេ​​កំពុង​មាន​វិថី​ប្រដាល់​ដ៏​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​ដៃ​គូ​ណា​អាច​ផ្តួល​បល្ល័ង្គ​របស់​ខ្លួន​បាន​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើង​ខ្លាំង​លំដាប់​កំពូល​ទាំង​៥

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើង​ខ្លាំង​ចមណាត់​ថ្នាក់​កំពូល Josh “Timebomb” Tonna បាន​ជួប​ដណ្តើម​ខ្សែ​ក្រវាត់ Sam-A ម្តង​ហើយ ប៉ុន្តែ​ទទួល​រង​ព្យុះ​ភ្លៀង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​តារា​មួយ​ថៃ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​គេ​លែង​ទៅ​មុខ​រួច​ត្រឹម​ទឹក​ទី​៣​ប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា លោក​អ្នក​មិន​អាច​មិន​សរសេរ​ពី​ចមណុច​ខ្លាំង​របស់​កីឡាករ​អូស្ត្រាលីឡើយ​​នៅ​ពេល​ក្រឡេក​មើល​អតីត​កាល​របស់​គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លទ្ធផល​ផ្តួល​ដៃ​គូ​ឲ្យ​សន្លប់​របស់ Tonna លើ​ជើង​ខ្លាំង Andy “Punisher” Howson បាន​បង្ហាញ​ថា គាត់​ពិត​ជា​មាន​ថាមពល និង​ជំនាញ​មួយ​កំភ្លេ។ ប្រសិន​បើ​គាត់​វិល​ត្រឡប់​មក​កាន់​វិថី​ជ័យជម្នះ​វិញ​នោះ ច្បាស់​ណាស់​ថា “Timebomb”នឹង​ក្លាយ​ជា​គូ​ប្រជែង​ខ្សែ​ក្រវាត់​នា​ពេល​មុខ​ទៀត​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Live action shots of Muay Thai fighters Sam-A Gaiyanghadao and Josh Tonna from ONE: REIGN OF DYNASTIES on 9 October!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែក Joseph “The Hurricane” Lasiri ជា​ជើង​ខ្លាំង​ម្នាក់​ដែល​កំពុង​ឈរ​តារាង​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២។ ទោះ​ជាភាគ​ច្រើន​ប្រកួត​ទម្ងន់ flyweight  ក៏ Lasiri បានយក​ឈ្នះRocky Ogden សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​ក្នុង​ទម្ងន់កំណត់ ខណៈ​ពេល​នេះ​គាត់​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​ហើយ​ដើម្បី​ប្រជែង​ខ្សែ​ក្រវាត់​ទម្ងន់ strawweight។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​បញ្ចេញ​សមត្ថភាព​ដ៏​ល្អ​របស់ Lasiri គឺ​​បាន​ក្លាយ​ជា​ជើង​ខ្លាំងដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​សម្រាប់​ម្ចាស់​ខ្សែ​ក្រវាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយ​ពី Howson ក៏​ជា​អ្នក​លេង​មួយ​ថៃ​ម្នាក់​ដែល​ម្ចាស់​ខ្សែក្រវាត់​មិន​អាច​មើល​រំលង​បាន​ដែរ។ មែន​ទែន​ទៅ Sam-A បាន​ចាត់​ទុក​កីឡាករ​រូប​នេះ​ថា​ជា គូ​ប្រជែង​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ទម្ងន់មួយ​ថៃ strawweight។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា គាត់​ត្រូវ​បង្ហាញ​ពី​ជ័យជម្នះ​ពីរ​ឬ​បី​ប្រកួត​ជា​មុន​សិន​មុន​ពេល​បោះ​ជំហាន​ទៅ​ប្រជែង​ខ្សែ​ក្រវាត់​ជា​មួយ Sam -A។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើង​ខ្លាំង​ក្នុង​ពិភព​ឃីក​បុក​សីង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​ទោះ​ជា Aslanbek Zikreev ទើប​តែ​បង្ហាញ​មុខ​ប្រកួត​លើក​ដំបូង​នៅ​ស្ថាប័ន​ពិភព​លោក ONE  ប៉ុន្តែ​ទទួល​ជ័យជម្នះ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ឃីក​បុក​សីងទៅ​លើ​ជើង​ខ្លាំង “Golden Boy” Wang Junguang ដែល​មានចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២​ក្នុង​ប្រដាល់​មួយ​ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Russian fighter Aslanbek Zikreev fights former ONE World Title challenger Wang Junguang in a kickboxing match at ONE: INSIDE THE MATRIX IV

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របៀប​វ៉ៃ​មិន​គឃ្លើន​ខ្លាំង​ទេ ប៉ុន្តែ​ក្បាច់​វ៉ៃ​ដើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​សន្សឹម​ៗ​​បាន​ក្លាយ​ជា​តារា​គ្រោះ​កាច​ចំពោះ​ Tonna និង​ Lasiri, Zikreev ដែល​អាច​នឹង​ស្គាល់​រស់​ជាតិ​រន្ទះ​ជើង​របស់​គាត់ មុន​ពេល​បោះ​ជំហាន​ទៅ​ជួប​អធិរាជ​សង្វៀន Sam-A ដែល​កំពុង​ចង់​ស្គាល់​ដៃ​គូ​បន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zikreev ក៏​ជា​កីឡាករ​ម្នាក់​ដែល​មាន​កណ្តាប់​ដៃ​អុក​ពី​ក្រោម​ចង្កា​ដ៏​ធ្ងន់ និង​ជង្គង់​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផង​ដែរ​នៅ​ពេល​រូប​គេ​ប្តូរ​ជា​មួយ​ដៃ​គូ ហើយ​អាវុធ​ទាំង​នោះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ដៃ​គូ​ខក​ចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើង​ខ្លាំង​លេច​មុខ​ថ្មី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើង​ខ្លាំង​មួយ​ថៃ​ទើប​ចុះ​កុងត្រា​ថ្មី Prajanchai PK.Saenchai ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជាអ្នក​លេង​មួយ​ថៃ​ដ៏​ល្បី​ល្បាញ​ម្នាក់ ហើយ​អ្នក​គាំទ្រ​ជឿ​ថា រូប​គេ​នឹង​ក្លាយ​ជា​កាំជ្រូច​កាណុង​ធំ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​បល្ល័ង្គ​សង្វៀន​របស់ Sam-A ដែល​ជា​មិត្ត​រួម​ជា​រង្គោះ​រង្វើ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេលការ​ចុះកុងត្រា​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ខែ​មុន​ ជើងខ្លាំងរូប​នេះ​បាន​សន្យា​ថា រូប​គេ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ ONE Super Series កក្រើក​ញាប់​ញ័រ​ជា​មួយ​នឹង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Prajanchai PK.Saenchai Muaythaigym signs with ONE Championship

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Prajanchai បាន​សាង​កំណត់​ត្រា​ប្រកួត​ឈ្នះ ៣៣៧​ដង ចាញ់​៥១​ដង និង​ស្មើ​៣​ដង និង​ឈ្នះ​ជើង​ឯក​មួយ​ថៃ​នៅ​សង្វៀន​ល្បី Lumpinee និង Rajadamnern ជា​ច្រើន​មក​ហើយ ដូច្នេះ​គ្មាន​អ្វី​ចម្លែក​ទេ​ដែល​រូប​គេ​ក្លាយ​ជា​តារា​គ្រោះ​កាច​នៅ​ ONE.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើស​ពី​នេះ​ទៀត កណ្តាប់​ដៃ​ដ៏​គ្រោះ​ថ្នាក់​របស់​ខ្លួន​បាន​ឈ្នះ​ជើង​ឯកប្រដាល់​សកល WBA អាស៊ី​ខាង​ត្បូង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ជើង​ខ្លាំង​ខាង​លើ អ្នក​គាំទ្រ​ពិត​ជា​ចង់​ឃើញ​ខ្លាំង​ណាស់​ថា នរណា​នឹង​ក្លាយ​ជា​ដៃ​គូ​បន្ទាប់​របស់​អធិរាជ​សង្វៀន Sam-A៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT