ការពិត៥យ៉ាងស្ទើរតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពប្រដាល់របស់ Mangat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នក​លេង​គុន​ចម្រុះ​ឥណ្ឌា Gurdarshan “Saint Lion” Mangat បានឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​​រឿង​ពិត​ក្នុង​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ស្ទើរ​តែ​មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អាជីព​ប្រដាល់ ប៉ុន្តែ​រូប​គេ​បាន​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ក្លាយ​ជា​កីឡាករ​ប្រដាល់​ដ៏​ល្អ​ម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាង​ក្រោម​ជា​រឿង​ពិត​៥​យ៉ាង​ដែល​រូប​គេ​បាន​លាត​ត្រដាង​ពីការ​ពិត​របស់​ខ្លួន​ដែល​មាន​ដល់​ទៅ​៤​​យ៉ាង​មិន​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ប្រដាល់​សោះ។

១-រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដោយ​ការ​មើលតារា​កីឡាកាស​អាជីព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុក​ម្តាយ​របស់ Mangat ជា​អ្នក​មាន​ឈាម​ជ័រកាណាដា ហើយ​កម្រិត​ភាសា​អង់គ្លេស​ពួក​គាត់​ក៏​មិន​ល្អ​នៅ​ពេល​ទៅ​ដល់​អាហ្វ្រិក​ខាង​ជើង។ ប្រការ​នោះ​ហើយ​បាន​ជា Mangat បាន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសាអង់គ្លេស​ជា​ភាសា​ទី​២ ប៉ុន្តែ​ការ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​របស់​គាត់​មិន​ដូច​អ្វី​ដែល​គេ​ឃើញ​តាម​ទូរទស្សន៍​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ​និយាយ​ថា ៖«ខ្ញុំ​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​រៀន​អង់គ្លេស​ដោយមើល​ការ​ប្រកួត​កីឡា​កាស​អាជីព។ ខ្ញុំ​រៀន​បាន​ច្រើន​ណាស់​ពី​កំពូល​អ្នក​កីឡាកាស ‘The Rock’និយាយ​ និង​ ‘Stone Cold’ Steve Austin»។

«ខ្ញុំ​ធ្លាប់​​ទៅ​សាលា​រៀន និង​និយាយ​ជា​មួយ​ពួក​គេ តែ​ស្តាប់​ទៅ​ដូច​ជា​មិន​ល្អ​សោះ។ លោក​គ្រូ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា ឈប់​និយាយ​ទៅ ឈប់​ធ្វើ​កាយ​វិការ​ដៃ​ទៅ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២- ធ្វើ​ការ​នៅ​ហាង McDonald

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mangat បានទទួល​ស្គាល់​ថា គ្រួសារ​ និង​គាត់​មិន​សូវ​ដឹង​ច្រើន​ពី​អាហារូបត្ថម្ភ​ទេ​កាល​នៅ​ពី​ក្មេង។ ពេលនោះ​គាត់​បាន​ធ្វើ​ការ​នៅ​ហាង McDonald និង​ញាំអាហារ​នៅ​ទី​នោះ​៥​ដង​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍។ នៅ​ពេលឥឡូវ​នេះ​គាត់​មាន​ទម្ងន់​ត្រឹម​តែ​ជាង​៦១​គីឡូក្រាម​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ខុស​ប្លែក​ពី​ក្មេង​ដែល​មាន​ទម្ងន់​ស្ទើរ​៨០​គីឡូក្រាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣ – បទ​ពិសោធ​ការងារ​ផ្នែក​គណនេយ្យ​រាប់​ឆ្នាំ

Gurdarshan Mangat gets ready for his MMA fight

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុន​ពេល​តាំង​ចិត្ត​​អភិវឌ្ឍខ្លួនចូល​ក្នុង​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​អាជីព Mangat បានបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​គណនេយ្យ និង​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការងារ​ផ្នែក​គណនេយ្យ​ពេញ​ម៉ោង​ជា​ច្រើន ប៉ុន្តែ​គាត់​ដឹង​ថា គាត់​មាន​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ដើរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុក​ម្តាយ​របស់​គាត់​មិន​ពេញ​ចិត្ត​ដែល​គាត់​ទុក​ការងារ​គណនេយ្យ​នៅ​ពី​ក្រោយ​ ហើយចាប់​យក​អាជីព​ប្រដាល់​នោះ​ទេ។ កីឡាករ​និយាយ​ថា ៖«ដើម្បី​រក​ផ្លូវ​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​នា​ពេល​អនាគត ខ្ញុំ​បាន​ជួប​ឪពុក​ម្តាយ ហើយ​​ប្រាប់​គាត់ថា ខ្ញុំ​ចង់​ចូល​ប្រឡុក​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ បើ​ទោះ​ជា​គ្មាន​បទ​ពិសោធ​ក៏​ដោយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពុក​ម៉ែ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់​ខ្ញុំ​ទៅ​រស់​នៅ​ផ្ទះ​មួយ​យ៉ាង​ស្អាត​នៅ Vancouver ហើយ​ពួក​គាត់​ជួយ​មើល​គ្រប់​យ៉ាង​។ ប៉ុន្តែ​តា​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ឃើញ​ការ​ប្រកួត​របស់​ខ្ញុំ​ពីរ​បី​ដង គាត់​ក៏​ប្រាប់​ពុក​ខ្ញុំ​ថា ឈប់​រារាំង​កូន​ទៅ។ ទុក​ឲ្យ​កូន​ធ្វើ​អ្វី​តាម​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​គេ​ទៅ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤​ – ពេល​ទំនេរ​ចូល​ចិត្ត​តាម​ដាន​ពាណិជ្ជកម្ម​ភាគ​ហ៊ុន

នៅ​ពេលវិបត្តិ​កូវីដ-១៩​​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ទូទាំង​ពិភព​លោក​វេទនា កីឡាករ Mangat ប្រើ​ប្រាស់​ពេល​វេលា​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​កន្លែង​ហ្វឹក​ហាត់​ដើម្បី​បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ជំនាញ​របស់​ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារ​បទ​ពិសោធ​ជា​គណនេយ្យ គាត់មាន​បទ​ពិសោធ​ច្រើន​ពី​​គណនេយ្យ  ហើយគាត់​នៅ​តែ​ប្តេជ្ញា​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​ចំណេះ​ដឹង​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម​។ ការ​ស្វែង​យល់​ជា​រឿយ​ៗ​បាន​ក្លាយ​ជា​ទម្លាប់ និង​ចូល​ចិត្ត។

Mangat និយាយ​ថា ៖«ពេល​ខ្ញុំ​ទំនេរ ខ្ញុំ​តែង​តែ​ស្វែង​យល់​ពី​ទី​ផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្ញុំ​តែង​តែ​ព្យាយាម​ស្វែង​រក​អ្វី​ដែល​ថ្មី​សម្រាប់​ជីវិត​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​តែង​តែ​ស្វែង​រក​ជម្រើស​ថ្មី​សម្រាប់​មនុស្ស​ជុំ​វិញ​ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ​មិន​ចូល​ចិត្ត​ចំណាយ​ពេល​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ។ ខ្ញុំ​តែង​តែ​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​បង្កើន​ដល់​ការ​យល់​ដឹង»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការពិត៥យ៉ាងស្ទើរតែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពប្រដាល់របស់ Mangat - ONE Championship  – The Home Of Martial Arts

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥- ហៅ​សៀវភៅមាន​ចំណង់​ជើង«The Underdog Story»​ថា​ជា​ជីវិត​របស់​ខ្លួន

កីឡាករឥណ្ឌា​រូប​នេះឆ្លង​កាត់​បទ​ពិសោធ​ច្រើន​ណាស់ ហើយ​ក៏​តស៊ូ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដែរ​ក្នុង​ស្ថានភាព​លំបាក និង​ថា មាន​សៀវភៅមួយ​ក្បាល​ដែល​ជំរុញ​ទឹក​ចិត្ត​ក្នុង​ជីវិត​ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«សៀវភៅ​នេះ​មាន​ចំណង​ជើង‘The Underdog Story’។ ខ្ញុំ​តែង​តែ​មាន​ការ​ងឿ​ឆ្ងល់​ពី​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ​ទាំង​មូល។ បើ​ទោះ​ជានៅ​ពេល​​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​ ខ្ញុំ​ជា​គណនេយ្យករ​ម្នាក់​ដែល​ចូល​ប្រឡូក​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ខ្ញុំ​ឯង​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ហើយ​ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​កំពុង​ដើរ​លើ​ផ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​គោល​ដៅ​ខ្ពស់។ ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ខ្ញុំ​គិត​ថា រឿង​រ៉ាវ​មិន​ទាន់​ចប់​ទេ ប្រសិន​បើ​មិន​ទាន់​ឈ្នះ​ខ្សែ​ក្រវាត់។ នោះ​ជា​ទំព័រ​ថ្មី​នៃ​សាច់​រឿង ហើយ​សៀវភៅ ‘The Underdog Story’នឹង​ចប់​សព្វ​គ្រប់»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT