កីឡដ្ឋាន​ ១០ អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន​ច្រើន​បំផុត​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន ខណៈ​កម្ពុជា​ឈរ​លេខ ៣

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​និយាយ​ពី​កម្រិត FIFA Ranking ​នៃ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​បាល់ទាត់​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន ​នោះ​គឺ​វៀតណាម ថៃ និង​ហ្វីលីពីន ដែល​មាន​ចំណាត់ថ្នាក់​ល្អ​ជាង​គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​បណ្ដា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​ទាំង​អស់ សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​រៀងៗ​ខ្លួន ហើយ​ប្រទេស​ខ្លះ​ក៏​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​ការ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​ហើយ​ដែរ។ យ៉ាង​ណា​បង្វែរ​ទៅ​ជ្រុង​មួយ​ពាក់ព័ន្ធ នឹង​ចំណុះ​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​នៃ​កីឡដ្ឋាន​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន គឺ​កម្ពុជា​យើង​មាន​ប្រៀប​ជាង​ថៃ និង​វៀតណាម ហើយ​នៅ​ចាញ់​តែ​ប្រទេស ២ គត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​តាម​របាយការណ៍​ពី ASEAN FOOTBALL យើង​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​នៅ​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​ទាំង ១០ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន ដែល​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន​ច្រើន​បំផុត៖

១០) Philippine Sports Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ហ្វីលីពីន បាន​បើក​ដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ ​លើ​ទំហំ​ផ្ទៃដី ១៤០ ហិតា។ វា​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន ២០ ០០០ នាក់។

៩) New Laos National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ឡាវ ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង​វៀងចន្ទន៍ អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន ២៥ ០០០ នាក់ ហើយ​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០០៩។

៨) Hassanal Bolkiah National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាប់​បាន​ជា​កីឡដ្ឋាន​ដែល​មាន​អាយុ​កាល​ចំណាស់​ជាង​គេ​បង្អស់​មួយ ដោយ​វា​ចាប់ផ្ដើម​បើក​ដំណើរការ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៨៣ ពោល​គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ ជាង ៣៧ ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ កីឡដ្ឋាន​របស់​ប្រទេស​ប្រ៊ុយណេ អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន ២៨ ០០០ នាក់។

៧) Thuwunna Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​ក្នុង​ទីក្រុង Yangon ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ដែល​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន ៣២ ០០០ នាក់។ កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៣ កីឡដ្ឋាន​នេះ ក៏​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​ផង​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦) My Dinh National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​វៀតណាម អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​ចំនួន ៤០ ០០០ នាក់ ហើយ​ទើប​តែ​បើក​ការ​ជួសជុល​ឡើង​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៦។ និយាយ​ពី​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ខ្នាត​ធំ កីឡដ្ឋាន​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​ទីក្រុង​ហាណូយ ក៏​ធ្លាប់​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០០៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) Rajamangala National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ថៃ អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន​ដល់​ ៥១ ០០០ នាក់ ហើយ​កំណត់ត្រា​តួ​លេខ​ខ្ពស់​បង្អស់​ធ្លាប់​កើត​មាន គឺ​នៅ​ជំនួប​នៃ​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​រវាង​ប្រទេស​ថៃ និង​តៃវ៉ាន់ កាល​ពី​ឆ្នាំ​ ២០១៥ ទទួល​បាន​អ្នក​ទស្សនា​សរុប​ ៤៩ ៧២២ នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤) Singapore National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ចប់​ការ​សាងសង់​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៤ ​ជាមួយ​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជិត ១,៤ ពាន់​លាន​ដុល្លារ។ កីឡដ្ឋាន​របស់​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន​ដល់ ៥៥ ០០០ នាក់ ហើយ​រឿង​ដ៏​អស្ចារ្យ​មួយ​នោះ ពួក​គេ​ក៏​ធ្លាប់​រៀបចំ​ការ​ប្រកួត​នៅ​ជំនួប​មិត្តភាព​រវាង​ក្លឹប Man Utd និង Inter Milan ដែល​កាល​នោះ​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បុក​មក​ទស្សនា ដោយ​មាន ៥២ ៨៩៧ នាក់ ជា​តួ​លេខ​ខ្ពស់​បង្អស់​មិន​ធ្លាប់​មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣) Morodok Techo National Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​មរតកតេជោ​ របស់​កម្ពុជា ​ដែល​ត្រៀម​រៀបចំ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ស៊ីហ្គេម​ឆ្នាំ ២០២៣ គឺ​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​សរុប ៧៥ ០០០ នាក់។ ពហុកីឡាដ្ឋាន​ដែល​ជា​ជំនួយ​ឥត​សំណង​របស់​ប្រទេស​ចិន បាន​ចំណាយ​ពេល ៤ ឆ្នាំ​ក្នុង​ការ​សាងសង់ ហើយ​ទើប​តែ​បញ្ចប់​ការ​សាងសង់​កាល​ពី​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ លើ​ទំហំ​ប្រាក់​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ១៦៨ លាន​ដុល្លារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២) Gelora Bung Karno Main Stadium

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី គឺ​មាន​អាយុកាល​ប្រហាក់ប្រហែល​នឹង​ពហុកីឡាដ្ឋាន​អូឡាំពិក​របស់​កម្ពុជា​ដែរ ​ពោល​គឺ​បើក​ដំណើរការ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ១៩៦២។ វា​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​បាន​ដល់ ៧៧ ១៩៣ នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១) National Stadium Bukit Jalil

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពហុកីឡាដ្ឋាន​ជាតិ​របស់​ម៉ាឡេស៊ី គឺ​មាន​ចំណុះ​ផ្ទុក​ធំ​ជាង​គេ​បង្អស់ ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ាន ដោយ​អាច​ផ្ទុក​អ្នក​ទស្សនា​ដល់ ៨៧ ៤១១ នាក់។ ក៏​ធ្លាប់​មាន​ក្លឹប​បាល់ទាត់​ធំៗ​នៅ​អឺរ៉ុប​ដូច​ជា Man Utd, Liverpool, Arsenal និង Chelsea ជា​ដើម មក​បើក​ការ​ប្រកួត​ទេសចរណ៍​មិត្តភាព​នៅ​កីឡដ្ឋាន​របស់​ម៉ាឡេស៊ី​មួយ​នេះ​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​មុន​ផង​ដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ ASEAN FOOTBALL

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT