អង់គ្លេស អ៊ីតាលី អេស្ប៉ាញ និង​ដាណឺម៉ាក មាន​ស្ថិតិ​លេចធ្លោ​រៀងៗ​គ្នា​នៅ Euro 2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើង​បាន​រក​ឃើញ​ហើយ​ពី​ក្រុម​ទាំង ៤ ដែល​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ Euro 2020 ដោយ​ក្រុម​អ៊ីតាលី ត្រូវ​ប៉ះ​អេស្ប៉ាញ ខណៈ​អង់គ្លេស​ត្រូវ​ប៉ះ​ដាណឺម៉ាក ដែល​ប្រកួត​នៅ​យប់​រំលង​អាធ្រាត្រ​ថ្ងៃ​ទី ៧/៨ ​កក្កដា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ យើង​ឃើញ​ថា​ក្រុម​ទាំង ៤ មាន​ចំណុច​ខ្លាំង​រៀង​គ្នា ដោយ​មើល​តាម​ស្ថិតិ​លេចធ្លោ​របស់​ពួក​គេ យើង​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • អេស្ប៉ាញ​ជា​ក្រុម​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត​នៅ Euro 2020 មាន ១២ គ្រាប់
  • អេស្ប៉ាញ​ជា​ក្រុម​គ្រប់គ្រង​បាល់​ច្រើន​បំផុត​នៅ Euro 2020 មាន ៦៧,២ ភាគរយ
  • អេស្ប៉ាញ​ជា​ក្រុម​មាន​អត្រា​បញ្ជូន​បាល់​ជោគជ័យ​ខ្ពស់​បំផុត​នៅ Euro 2020 មាន ៨៩,៤ ភាគរយ
  • អ៊ីតាលី​ជា​ក្រុម​មាន​ឱកាស​ស៊ុត​ច្រើន​បំផុត​នៅ Euro 2020 មាន ១០១ លើក
  • ដាណឺម៉ាក​ជា​ក្រុម​ដែល​អាច​ឆក់​យក​បាល់​ត្រលប់​មក​វិញ​ពី​គូ​ប្រជែង (Ball Recovered) ច្រើន​បំផុត​នៅ Euro 2020 មាន ២២៥ លើក
  • អង់គ្លេស​ជា​ក្រុម​មិន​ទាន់​របូត​បាល់​ចូល​ទី​ច្រើន​បំផុត​ (Clean Sheet) នៅ Euro 2020 មាន ៥ លើក៕

ប្រភព៖ Euro

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT