កីឡាករ ២ រូប​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​អាច​តាម​ស្មើ ឬ​នាំ​មុខ​គ្រាប់​បាល់​ Ronaldo នៅ​យប់​នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់នេះ​នៅ Euro 2020 ក្នុង​ចំណោម ៤ ក្រុម យើង​នឹង​រក​ឃើញ​ក្រុម ២ ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់ព្រ័ត្រ ហើយ​និយាយ​ពី​ស្ថិតិ​កីឡាករ​វិញ​ចំពោះ​ការ​រក​គ្រាប់​បាល់​ក៏​យើង​មាន​រឿង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះ​គឺ Cristiano Ronaldo ដ្បិត​បើ​ធ្លាក់​ចេញ​ពី Euro 2020 ហើយ​ក្តី តែ​ចំនួន​គ្រាប់​បាល់​របស់​លោក​មាន ៥ គ្រាប់​នៅ​នាំ​មុខ​គេ​ដដែល។ យ៉ាង​ណា​យប់​នេះ​មាន​កីឡាករ ២ រូប​ដែល​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​អាច​តាម​ស្មើ​ឬ​បំបែក​គ្រាប់​បាល់​របស់ Ronaldo បាន នោះ​គឺ​កីឡាករ​របស់​សាធារណរដ្ឋឆេក និង​អង់គ្លេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ronaldo ដែល​មាន ៥ គ្រាប់ តាម​ពី​ក្រោយ​ដោយ Patrick Schick របស់​ឆេក​ដែល​មាន ៤ គ្រាប់ ហើយ​ម្នាក់​ទៀត​គឺ Raheem Sterling ដែល​មាន ៣ គ្រាប់។ អ៊ីចឹង​បើ​ពួក​គេ​អាច​បន្ថែម​គ្រាប់​បាល់​យប់​នេះ គឺ​អាច​រំកិល​តាម​ស្មើ ឬ​នាំ​មុខ​ក្លាយ​ជា Top Scorer លើ CR7 បាន​ហើយ ប៉ុន្តែ​បើ​អត់​ទេ ​ក៏​នៅ​សល់​ឱកាស ២ វគ្គ​បន្ថែម​ទៀត ឲ្យ​តែ​ក្រុម​របស់​ពួក​គេ​អាច​ឡើង​ទៅ​កាន់​វគ្គ​បន្ទាប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់​ថា ក្រៅ​ពី​ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​ក៏​នៅ​សល់​កីឡាករ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​គ្រាប់​បាល់​អាច​តាម​ស្មើ Ronaldo គ្រាន់​ថា​នៅ​មាន​គម្លាត​ឆ្ងាយ​តួ​យ៉ាង​ដូច​ជា Alvaro Morata របស់​អេស្ប៉ាញ, Maehle របស់​ដាណឺម៉ាក និង Yarmolenko/Yaremchuck របស់​អ៊ុយក្រែន​ជា​ដើម ដែល​មាន ២ គ្រាប់​រៀង​គ្នា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ UEFA Euro

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT