ធ្លាប់​តែ​លឺ​កាត​លឿង/ក្រហម ចុះ​កាត​បៃតង មាន​ន័យ​ដូចម្ដេច លើ​ទីលាន​បាល់ទាត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​គាំទ្រ​វិស័យ​កីឡា​បាល់ទាត់ ជឿ​ថា​ប្រាកដ​ជា​ដឹង​ច្បាស់​អំពី​អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​កាត​លឿង និង​កាត​ក្រហម​របស់​អាជ្ញាកណ្ដាល​លើ​ទីលាន។ និយាយ​យ៉ាង​ខ្លី​ទៅ កាត​លឿង ២ ស្មើ​កាត​ក្រហម ១ ហើយ​កីឡាករ​ដែល​ទទួល​កាត​ក្រហម​នឹង​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកួត ឬ​ព្យួរ​ឈ្មោះ​ទៅ​ប្រកួត​ក្រោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះ​អ្នក​ធ្លាប់​លឺ​ដែរ​ទេ ពី​ការ​លើក​កាត​បៃតង តើ​វា​ជា​ការ​ដាក់​ពិន័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ​កម្រិត​ណា​ទៅ ឬ​ជា​កាត​ដែល​សំដៅ​ទៅ​អត្ថន័យ​ផ្សេង? តាម​រយៈ​អត្ថបទ​នេះ CTS Sports នឹង​ជីកកកាយ​លើក​មក​បង្ហាញ​នូវ​រឿងរ៉ាវ​មួយ​ចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដើមកំណើត​នៃ​កាត​បៃតង ​ក៏​ដូច​ជា​ការ​ប្រើប្រាស់​វា​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ពិត​ទៅ​កាត​បៃតង​កើង​ឡើង​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ ដោយ​តាំង​ពី​មុន​ឆ្នាំ ២០០០ ទៅ​ទៀត។ នោះ​គឺ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​សមាគម​បាល់ទាត់​អន្តរជាតិ​ហៅ​កាត់ IFAB ដែល​ជា​អ្នក​រៀបរៀង​ច្បាប់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់ បាន​បង្កើត​ច្បាប់​លើក​កាត​បៃតង​នេះ​ឡើង​ទៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នៅ​តំបន់​មួយ​ចំនួន តែ​ក្រោយ​មក​បាន​សម្រេច​លុប​វា​ចោល​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ ២០០៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​នោះ​កាត​ពណ៌​បៃតង នៅ​ពេល​ដែល​អាជ្ញាកណ្ដាល​លើក​វា​ឡើង មាន​ន័យ​ថា ត្រូវ​ការ​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​ជា​បន្ទាន់​ឲ្យ​លើក​ហ្រ្វង់ការ​ចូល​ទីលាន ដើម្បី​សែង​កីឡាករ​របួស​ចេញ តែ​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​ប្តូរ​មក​ប្រើប្រាស់​ដូច​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​វិញ ដោយ​ត្រឹម​តែ​អាជ្ញាកណ្ដាល​លើក​ដៃ​ជា​សញ្ញា ជំនួស​ការ​លើក​កាត​ពណ៌​បៃតង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវ​កាត​បៃតង​ក៏​ស្ងាត់​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ រហូត​មក​ទល់​ឆ្នាំ ២០១៦ ទើប​មាន​ការ​សម្រេច​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​វា​សារ​ជា​ថ្មី តែ​នៅ​គោលបំណង​ផ្សេង​គ្នា​ពី​ឆ្នាំ ២០០៣។ នោះ​គឺ​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​អ៊ីតាលី​បាន​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ការ​លើក​កាត​បៃតង​នៅ​ក្របខ័ណ្ឌ Serie B ដែល​ជា​លីគ​លំដាប់​ទី​ពីរ​នៅ​អ៊ីតាលី ដោយ​ត្រូវ​ផ្តល់​ជូន​ទៅ​កាន់​កីឡាករ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ Fair Play ឬ​លេង​ដោយ​សុក្រឹត​និង​យុត្តិធម៌។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ Serie B កាត​បៃតង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​កីឡាករ​ជា​លើក​ដំបូង តែ​នេះ​ពុំ​បាន​លើក​បង្ហាញ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ទេ ដោយ​ត្រឹម​តែ​កត់​ចំណាំ​ទុក​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាកណ្ដាល។ នោះ​គឺ​នៅ​ការ​ប្រកួត​របស់​ក្លឹប Vicenza ដោយ​កីឡាករ Cristian Galano បាន​ក្លាយ​ជា​កីឡាករ​ទី​មួយ ដែល​ទទួល​បាន​កាត​បៃតង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​កើត​ឡើង​ក្រោយ​ការ​ស៊ុត​របស់ Galano ចេញ​ទៅ​ក្រៅ ហើយ​អាជ្ញាកណ្ដាល​បាន​សម្រេច​ផ្តល់​បាល់​ជ្រុង ដោយ​គិត​ថា បាល់​បាន​ហោះ​ប៉ះ​ខ្សែ​ការពារ​របស់​ក្រុមម្ខាង​ទៀត តែ​រឿង​គួរ​ឲ្យ​គោរព​បាន​កើត​ឡើង ដោយ Galano បាន​មក​ប្រាប់​អាជ្ញាកណ្តាល​ដោយ​ផ្ទាល់ ថា​បាល់​នោះ​មិន​បាន​ប៉ះ​ខ្សែ​ការពារ​ខាង​ក្រុម​គូ​ប្រជែង​ទេ ពោល​ជា​ការ​ស៊ុត​របស់​ខ្លួន​ចេញ​ទៅ​ក្រៅ អ៊ីចឹងមិនត្រូវផ្តល់​បាល់​ជ្រុង​មក​ឲ្យ​ក្រុម​របស់​ខ្លួន​ឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​សួរ​ថា តើ​កាត​បៃតង​ផ្តល់​ផល​ចំណេញ​អ្វី​សម្រាប់​កីឡាករ? ចម្លើយ៖ គឺ​ប្រសិន​កីឡាករ​ណា​ទទួល​បាន​កាត​បៃតង​ច្រើន​ជាង​គេ នៅ​បញ្ចប់​រដូវ​កាល​នោះ​ពួក​គេ​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​លើក​ទឹក​ចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង​ណា​មក​ទល់​ឆ្នាំ ២០១៨ កំឡុង​ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup សមាគម​បាល់ទាត់ CONIFA ដែល​មិន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង FIFA ក៏​បាន​ដាក់​សំណើ​ឲ្យ​បង្កើត​កាត​បៃតង លើ​គោលដៅ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត តែ​ចុងក្រោយ​ការ​ស្នើ មិន​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គោលដៅ​របស់​សមាគម CONIFA កាល​នោះ គឺ​ពួក​គេ​ចង់​ឲ្យ​ក្នុង​ពិភព​បាល់ទាត់​មាន​កាត​ចំនួន ៣ ដោយ​មាន​កាត​លឿង កាត​ក្រហម ហើយ​កាត​បៃតង។ កាត​បៃតង​សារ​នេះ ប្រសិន​កីឡាករ​ណា​ទទួល​បាន នោះ​ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​បណ្ដេញ​ចេញ​ពី​ការ​ប្រកួត ប៉ុន្តែ​គ្រូ​បង្វឹក​អាច​មាន​សិទ្ធ​ប្តូរ​អ្នក​ផ្សេង​មក​លេង​ Role របស់​គេ​ជំនួស ពោល​មាន​ន័យ​ថា ស្រដៀង​នឹង​កាត​ក្រហម​ដែរ តែ​ដក​ត្រឹម​កីឡាករ​រង​ពិន័យ ហើយ Role នោះ​អាច​មាន​អ្នក​ផ្សេង​មក​ជំនួស​បាន។ ប៉ុន្តែ​សោកស្ដាយ​សំណើ​នេះ មិន​ត្រូវ​បាន​សមាគម​បាល់ទាត់​ពិភពលោក FIFA សម្រេច​អនុម័ត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​នោះ​ទេ៕​

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT