លឺ​ថា​មនុស្ស​ជំនិត​របស់ Ronaldo ត្រៀម​ហោះ​មក​អ៊ីតាលី ចរចា​សុំ Juventus ចែក​ផ្លូវ​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អនាគត​របស់​តារា​ឆ្នើម Cristiano Ronaldo ជាមួយ​ក្លឹប Juventus នៅ​រដូវ​កាល ២០២១/២២ មិន​ទាន់​ប្រាកដប្រជា ១០០ ភាគរយ​នោះ​ទេ ថា​អាច​នឹង​បន្ត​នៅ ឬ​ចាកចេញ តែ​តាម​ដំណឹង​ចុង​ក្រោយ ការ​ចាកចេញ​ប្រហែល​ជា​អាច​កើត​មាន​ច្រើន​ជាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម CdS បាន​ចុះ​ផ្សាយ ភ្នាក់ងារ​រត់ការ​របស់ Cristiano Ronaldo គឺ​លោក Jorge Mendes កំពុង​ត្រៀម​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ទីក្រុង Turin ដើម្បី​ចរចា​ជាមួយ​ភាគី​ក្លឹប​អាណាព្យាបាល អនុញ្ញាត​ឲ្យ CR7 ចាកចេញ​នៅ​រដូវ​ក្តៅ​ខាង​មុខ។ តាម​ពិត​ទៅ​សំណើ​នេះ ជឿ​ថា​សេះ​បង្កង់​ក៏​ព្រម​ជាង​បដិសេធ ព្រោះ​ទំហំ​ប្រាក់​ពលកម្ម​ដែល​ត្រូវ​ផ្តល់​ឲ្យ Ronaldo ក្នុង​ស្ថានភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​លំបាក​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន គឺ​ពិត​ជា​ពិបាក​នឹង​បន្ត​ចំណាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mendes ក្រោយ​បើ​សម្រេច​ថា​ត្រូវរ៉ូវ​ជាមួយ​ភាគី Juventus ព្រម​ឲ្យ Ronaldo ចាកចេញ​ហើយ នោះ​លោក​នឹង​សម្រេច​ចរចា​ជាមួយ​ភាគី​ក្លឹប​ដែល​ចង់​បាន រួម​មាន PSG និង Man Utd ដោយ​ខាង​ក្លឹប​ទាំង​ពីរ​លឺ​ថា​ចង់​ប្រើ​កីឡាករ​ដោះដូរ​ជា​ថ្នូរ ដោយ PSG រំពឹង​ចង់​ប្រើ Mauro Icardi រី​ឯ United ចង់​ប្រើ Paul Pogba ពោល​មិន​ចង់​ចំណាយ​លុយ​សុទ្ធ​លើ​ការ​ផ្ទេរ​ចូល Ronaldo ឡើយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ AF

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT