អតីត​កីឡាករ​ហង្ស៖ “ទោះ​ដាក់ Maradona ឬ Ronaldo ក៏​អង់គ្លេស​គ្មាន​គ្រាប់​បាល់​ដែរ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីត​កីឡាករ​ហង្ស​ក្រហម​លោក Steve McManaman បាន​និយាយ​ថា អង់គ្លេស​នឹង​មិន​អាច​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​នោះ​ទេ បើ​បន្ត​លេង​បាល់​យឺតៗ ហើយ​មិន​អាច​ចែក​បាល់​ពី​ក្រោម​ចេញ​មក​បាន​បែប​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​ការ​ពិត​អង់គ្លេស​នៅ​ ២ ជុំ​ដំបូង មិន​ទាន់​ស្គាល់​ពាក្យ​ថា​ឈ្នះ​ដាច់​ ២ គ្រាប់​ដូច​ក្រុម​ធំៗ​មួយ​ចំនួន​នោះ​ទេ ដ្បិត​បើ​ស្ថិត​ក្នុង​ពូល​កម្រិត​មធ្យម ហើយ​ខ្លួន​ជា​ក្រុម​ខ្លាំង​សម្បូរ​ទៅ​ដោយ​ Super Star មួយ​ក៏​ដោយ។ ជុំ​ទី ១ ឈ្នះ​ក្រូអាត ១-០ ហើយ​ជុំ​ទី ២ បែរ​ជា​មក​ស្មើ​ស្កុតឡែន ០-០ ទៅ​វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

McManaman និយាយ៖ “Harry Kane មិន​មែន​គាត់​លេង​មិន​បាន​ល្អ​ទេ តែ​មក​ពី​អង់គ្លេស​លេង​បាល់​យឺត​ពេក មិន​អាច​កាត់​បាល់​ចុះ​ឡើង​លឿន សមល្មម​នឹង​ផ្តល់​បាល់​ទៅ​ឲ្យ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ជួរ​មុខ អ៊ីចឹង​ទោះ​ពួក​គេ​មាន Diego Maradona មាន Cristiano Ronaldo នៅ​តំបន់​ប្រយុទ្ធ ក៏​ពួក​គេ​នៅ​តែ​មិន​អាច​មាន​ឱកាស​ស៊ុត បែប​ហ្នឹង​ក៏​នៅ​តែ​គ្មាន​គ្រាប់​បាល់​កើត​ឡើង​ដែរ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិត​មែន​ហើយ​បើ​យើង​មើល​តាម​មតិ​អ្នក​គាំទ្រ​បច្ចុប្បន្ន គ្រប់​គ្នា​កំពុង​រំអុក​ឲ្យ​លោក Gareth Southgate គួរ​ដក​ចេញ​នៅ​ការ​ប្រើប្រាស់ Rice និង Phillips សម្រាប់​ឈុត​ដំបូង ហើយ​គួរ​តែ​ជំនួស​មក​វិញ​ដោយ​កីឡាករ​លេង​ប្រយុទ្ធ​ដូច​ជា Grealish និង Bellingham ទើប​អាច​ឲ្យ​ក្រុម​មាន​ឱកាស​វាយ​សម្រុក​ល្អ​ជាង​នេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ SoccerLaduma

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT