ក្លឹប​មួយ​ដែល​ធ្លាក់​ចេញ​ពី PL ​ប្រកាស​ដក​តំណែង​គ្រូ​បង្វឹក​ជា​ផ្លូវការ​ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្លឹប​ចំនួន ៣ នៅ Premier League នឹង​ត្រូវ​កាត់​ឈ្មោះ​ចេញ ឲ្យ​ធ្លាក់​ទៅ​លេង​នៅ​លីគ​លំដាប់​ទី​ ២ របស់​អង់គ្លេស ហើយ​នៅ​រដូវ​កាល ២០២០/២១ នេះ​រួម​មាន Fulham, West Brom និង Sheffield United។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​ចំណោម​ក្លឹប​ទាំង ៣ នោះ​មាន​ក្លឹប​ ១ បាន​ប្រកាស​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​ថា​ពួក​គេ​នឹង​ដក​តំណែង​អ្នកចាត់ការ​ចេញ ក្រោយ​ចប់​រដូវ​កាល នោះ​គឺ​ក្លឹប West Brom ដែល​មាន​អ្នកចាត់ការ​ជា​លោក Sam Allardyce។ បច្ចុប្បន្ន​ពួក​គេ​ឈរ​នៅ​លេខ ១៩ ដែល​មាន​ត្រឹម​តែ ២៦ ពិន្ទុ ក្រោយ​ឈ្នះ ៥ ចាញ់ ស្មើ ១១ និង​ចាញ់ ២១ ប្រកួត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​របស់​ក្លឹប បញ្ជាក់​ដោយ​លោក Luke Dowling នាយក​ជាន់​ខ្ពស់​ផ្នែក​ចាត់ការ​ទូទៅ​ប្រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ “Sam, Sammy និង Robbie បាន​ឈាន​មក​ដល់​ពេលវេលា​ដ៏​លំបាក​ក្នុង​វិស័យ​បាល់ទាត់ ហើយ​ពួក​គាត់​ហត់​ណាស់​ហើយ​ក្នុង​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​រក្សា​ក្លឹប​មួយ​នេះ​នៅ Premier League តែ​សោកស្ដាយ​យើង​មិន​អាច​សម្រេច​បាន​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​យើង​ចង់​បាន នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​រក្សា​ដង្ហើម​បន្ត​នៅ​ [PL] ទៀត​នោះ​ទេ ចុង​ក្រោយ​ខ្ញុំ​ពិត​ជា​អរគុណ​ដល់​ការ​ខិតខំ​របស់​ Sam និង​ក្រុម​ការងារ​ផ្នែក​គ្រូ​បង្វឹក​របស់​លោក”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ WBA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT