បាល់​ទាត់​អាស៊ាន៖ គ្រូបង្វឹក​ជម្រើស​ជាតិ​ម៉ាឡេស៊ី​ថា​ កីឡាករគាត់​រើសទាំងអស់ហ្នឹង​ល្អបំផុតហើយ

ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីលោក Tan Cheng _heo ជឿជាក់ថាកីឡាករទាំង ២៥ នាក់ត្រូវបានកោះហៅឱ្យចូលរួមក្នុងជំរំហ្វឹកហាត់ដែលចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភាគឺជាក្រុមជម្រើសល្អបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chenghoe បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចចំពោះបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករដែលត្រូវបានk:ហៅនៅពេលនេះ ដែលមានកីឡាំករថ្មីជាច្រើនត្រូវបានចុះបញ្ជីដូចជាអ្នកចាំទីក្លិបPenang កីឡាករ Samuel Somerville, ខ្សែបម្រើរបស់​ក្លិប Newcastle Jets កីឡាករ Liridon Krasniqi និងខ្សែបំរើស្លាប Johor Darul Ta’zim (JDT) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា! លោក Cheng-Hoe បានសម្រេចចិត្តមិនចុះបញ្ជីយកកីឡាករ Terengganu ដែលធ្វើបានល្អក្នុងកម្មវិធី Super League ដូចជា Faisal Halim, Arif Fadzilah និង Hakimi Abdullah ។ និយាយក្នុងកាសែត The Star លោក​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថាកីឡាករដេលមានកោះហៅ​គឺ​ល្អបំផុត​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“វាជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់កីឡាករដែលមិនត្រូវបានហៅ។ ប៉ុន្តែយើងមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលយើងអាចពិសោធន៍បានទេ។ ទ្វារចូលរួមក្រុមជម្រើសជាតិនៅតែបើកចំហសម្រាប់ពួកគេ។ កីឡាករ ២៥ នាក់ដែលបានកោះហៅ ខ្ញុំជឿថាពួកគេគឺជាកីឡាករឆ្នើមបំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ ២ នាក់ដែលកំពុងលេងនៅលីគកំពូលថៃគឺ Dominic Tan (Police Tero) និង Junior Eldstal (Chonburi) ក៏ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីបំពេញកន្លែងទំនេរដែលនៅសល់ដោយ Shahrul Saad ដែលមិនអាចលេងបានដោយសារបញ្ហារបួស៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT