រឿង​ពិត​៥​យ៉ាង​ត្រូវ​ដឹងពី​ប្រុស​ស្អាត​ល្បី​ឈ្មោះ​ Tawanchai មុន​ប្រកួត​ដំបូង​នៅ​ ONE

កីឡាករប្រដាល់ថៃល្បីឈ្មោះ និង រូបសង្ហា Tawanchai PK.Saenchai Muaythaigym នឹង​​ប្រកួត​លើក​ដំបូង​នៅ​ស្ថាប័ន​អន្តរជាតិ ONE នៅ​ពេល​ជួប​ខ្លា​ចាស់ Sean “Clubber” Clancy នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍ ONE: DANGAL ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១៥ ខែ​ឧសភា​នេះ។ មុន​ពេល​រូប​គេ​បង្ហាញ​ជំនាញ​​ដ៏​ទាក់ទាះ យើង​មក​ស្វែង​យល់​ពី​រឿង​ពិត​៥​យ៉ាង​ពី​រូប​គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី​១៖ ឈ្នះ​ពានកីឡាករ​ប្រដាល់​ឆ្នើម​៣​ផ្សេង​គ្នា​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​២០១៨

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tawanchai ប្រហែល​ជា​​ថ្មី​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត ONE Super Series ប៉ុន្តែ​បើ​និយាយ​ពី​បទ​ពិសោធ​នៅ​ថៃ​វិញ​ជោកជាំ​​ណាស់។ កីឡាករ​ដើម​កំណើត​ផាតាយ៉ា​ធ្លាប់​បាន​​ប្រកួត​ជា​មួយ Kulabdam  ៣​ដង​ត្រឹម​រយៈ​ពេល​តែ​៣​ខែ​ចុង​ក្រោយ។ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ ជា​ពេល​ដែល​​កីឡាករ​ទាំង​ពីរ​​រូប​នេះ​បាន​ជួប​គ្នា​ពីរ​ដង​នៅសង្វៀន​ល្បី​ឈ្មោះ Lumpinee និង​ជួប​គ្នា​ម្តង​ទៀត​នៅ​ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍​ថៃ។ ការ​ប្រកួត​ទាំង​៣​លើក​នោះ គឺ Tawanchai ឈ្នះ​ទាំង​អស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​រយៈ​​ជ័យជម្នះ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​​នោះ​ហើយ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​រូប​គេ​ឈ្នះ​​កីឡាករ​ប្រដាល់​ឆ្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨​ប្រចាំ​សង្វៀន​ Lumpinee , ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់កីឡាករ​ប្រដាល់​ឆ្នើម​ពី​អាជ្ញាធរ​ប្រដាល់​មួយ​ថៃ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨ និង​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​កីឡាករ​ប្រដាល់​ឆ្ន្នើម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៅ Siam Kela ឆ្នាំ​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី​២៖ ជា​កីឡាករ​ទី​១​ផ្តួល​ Sangmanee ឲ្យ​សន្លប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៩  Tawanchai បាន​ប្រើ​ជំនាញ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដើម្បី​ផ្តួល​តារា​ប្រដាល់​ឆ្នើម Sangmanee បន្ទាប់​ពី​​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ជួប​គ្នា​លើក​ទី​៣រួច​ហើយ។ សម្រាប់​ការ​ជួប​គ្នា​លើក​ទី​៤ គឺ​ជាលើក​ទី​១​ដែល Tawanchai បាន​ប្រើ​រន្ទះ​ជើង​ឆ្វេង​លើ​ក្បាល​របស់ Sangmanee ឲ្យ​ដួល​ និង​អាជ្ញា​កណ្តាល​រាប់​៨​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sangmanee បាន​ងើប​ឡើង​តស៊ូ ប៉ុន្តែ​ Tawanchai មិន​បណ្តោយ​ឱកាស​ឲ្យ​កន្លង​ហួស​ទៅ​ទេ​គឺ​បាន​វ៉ៃ​សន្ធាប់ឲ្យ Sangmanee​​ បាត់​បង់​ម្ចាស់​ការ និង​តដៃ​លែង​រួច ហើយ​អាជ្ញា​កណ្តាល​បញ្ឈប់​ការ​ប្រកួត​តែ​ម្តង​ដែល​នេះ​ជា​ការ​ចាញ់​សន្លប់លើក​ដំបូង​ក្នង​អាជីព​របស់ Sangmanee ។ យ៉ាង​ណា ៣​ខែ​​ក្រោយ​មក Sangmanee បាន​ឡើង​សង​សឹក និង​ឈ្នះ​ដោយ​ពិន្ទុ​នៅ​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី​៣៖ ជា​មិត្ត​រួម​ក្លឹប​​តារាល្បី​នៅ​សង្វៀន ONE ៣​នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tawanchai ត្រូវ​​ប្រកួត​លើក​ដំបូង​នៅ ONE Super Series ដែល​ហាក់​ដូច​ថ្មី​ ប៉ុន្តែ​រូប​គេ​បាន​កំពុង​ហ្វឹក​ហាត់​ជា​មួយ​តារា​ប្រដាល់​ ONE ៣​នាក់​ ដូច្នេះ​អាច​​និយាយ​បាន​ថា មិន​​ថ្មី​សុទ្ធ​នោះ​ទេ។ កីឡាករ​ទាង​៣​នាក់​ដែលរូប​គេ​ហាត់​ជា​មួយ​គឺ ​ជើង​ខ្លាំង​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២ Rodlek, ជើង ខ្លាំង Pongsiri  និង​ កីឡាករ  Muangthai PK.Saenchai Muaythaigym។ និយាយ​មែន​ទែន​ទៅ មិត្ត​រួម​ក្លឹប​ Pongsiri ធ្លាប់​បាន​ប្រកួត​ឈ្នះ​​ Clancy កាល​ពី​ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០។

ទី៤៖ ចូល​ចិត្ត​សត្វ​សុនខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វី​បើ​ជា​កីឡាករ​ប្រដាល់​ដែល​ប្រើ​​ដៃ​ជើង ប៉ុន្តែ Tawanchai ជា​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​សត្វ​ចិញ្ចឹម​​ពោល​គឺ​សត្វ​សនខ។ សិស្ស​ក្លឹប PK.Saenchai Muaythaigym មាន​សត្វ​សនខ​គួរ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ឈ្មោះ Gucci ដែល​រូប​គេ​ចូល​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ការ​ស្រឡាញ់​ចូល​ចិត្ត​សត្វ​ចិញ្ចឹម​នេះ​គឹ​ដូច​ទៅ​នឹង​កីឡាការិនី​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក​ “Unstoppable” Angela Lee និង​អតីត​ជើង​ឯក​ពិភព​លោក Agilan “Alligator” Thani ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី​៥៖ អភិវឌ្ឍ​ជំនាញ​ជា​មួយ​ជើង​ខ្លាំង Petchtanong

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅ​ពី​ហ្វឹក​ហាត់​ជា​មួយ​កីឡាករ​ប្រដាល់​ល្បី​ឈ្មោះ​នៅ ONE ៣​នាក់ រូបគេ​មាន​អ្នក​ល្បី​ល្បាញ​ម្នាក់​ដែល​តែង​តែ​ជួយ​បង្កើន និង​ពង្រឹង​ជំនាញ​មួយ​ថៃ​របស់​ខ្លួន​រាល់​ពេល​ឡើង​សង្វៀន​គឺ​ជើង​ខ្លាំង Petchtanong Petchfurgus។  Tawanchai​ បាន​ហ្វឹក​ហាត់​ជា​មួយ​បុរស​ម្នាក់​នេះ​ជា​យូរ​មក​ហើយ​​រហូត​បាន​ក្លាយ​ជា​តារា​ប្រដាល់​​ល្បី​ឈ្មោះ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥឡូវ​នេះ  Tawanchai កំពុង​សម្លឹប​ស្វែង​រក​ជ័យជម្នះ​លើកីឡាករ​អៀរឡង់ Clancy ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ​ឧសភា​នេះ​មុន​ពេល​បោះ​ជំហាន​ទៅ​រក​ឱកាស​កាន់​តែ​ធំ៕

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT