​ប្រធាន​ក្លឹប Barcelona ​ថា Messi នឹង​បន្ដ​កុងត្រា​ថ្មី​ឆាប់​ៗ​នេះ​

​លោក Joan Laporta ​ប្រធាន​ក្លឹប FC Barcelona ​បាន​អះអាង​ថា​នៅ​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​នេះ ​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ Lionel Messi ​នឹង​បន្ដ​កុងត្រា​ជាមួយ​ក្រុម​ទៀត​ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Messi ​នៅ​សល់​ពេល​តែ​២​ខែ​ទៀត​ទេ​នៅ​ក្រុម Barcelona ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​ការ​បន្ដ​កុងត្រា​ថ្មី​ទេ​នោះ ​ផុត​២​ខែ​នេះ​រូបគេ​នឹង Free Agent ​មាន​ន័យ​ថា​អាច​ទៅ​លេង​នៅ​ក្រុម​ណា​ទៀត​ក៏​បាន​ដែរ។ ​ខណៈ​ដែល​ពេល​នេះ​មាន​ក្លឹប​២​ចង់​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ​គឺ PSG ​របស់​បារាំង​និង Manchester City ​របស់​អង់គ្លេស​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក Pep។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​តែ​បើ​តាម​លោក Laporta ​ប្រធាន​ក្លឹប Barcelona ​វិញ ​បាន​អះអាង​ថា​កុងត្រា​ថ្មី​នឹង​កើត​មាន​ឡើង​ឆាប់​ៗ​នេះ​។ ​លោក ​ថា​នឹង​ធ្វើ​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​ឱ្យ Messi ​បន្ដ​លេង​នៅ​ទី​នេះ​ទៀត ព្រោះ​រូបគេ​ជា​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​របស់​ក្លឹប FC Barcelona ​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Goal

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT