៨ ក្នុង​ចំណោម​ ១០ រូប​គឺ​ជា​កីឡាករ​បាល់ទាត់ នាម​អត្តពលិក​មាន Follower ខ្ពស់​ដាច់​គេ​លើ IG

បណ្តាញ​សង្គម Instagram អាច​រាប់​ថា​ជា​បណ្តាញ​សង្គម​ធំ​ដាច់​គេ​លំដាប់​ទី ២ បន្ទាប់​ពី Facebook ដែល​មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​កំពុង​ប្រើប្រាស់​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ បុគ្គល​ល្បី​នៅ​គ្រប់​វិស័យ​សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​គណនី​ផ្ទាល់​ខ្លួន ហើយ​ខ្លះ​ក៏​ទាក់ទាញ​បាន Follower ខ្ទង់​លាន​នាក់​ឯ​ណោះ។

ខាង​ក្រោម​យើង​បង្ហាញ​ឈ្មោះ​អត្តពលិក​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​កីឡា​ចម្រុះ​ចំនួន ១០ រូប​ដែល​មាន Follower ខ្ពស់​ដាច់​គេ​លើ Instagram ហើយ​មាន​ដល់​ទៅ ៨ រូប​ដែល​ជា​កីឡាករ​បាល់ទាត់៖

  1. Cristiano Ronaldo ២៦៣ លាន​ Followers
  2. Lionel Messi ១៨៥ លាន Followers
  3. Neymar ១៤៦ លាន Followers
  4. Virat Kohli ៩៧,៨ លាន Follower (អត្តពលិក​ផ្នែក​កីឡា Cricket)
  5. Lebron James ៧៩,៦ លាន Followers (អត្តពលិក​ផ្នែក​កីឡា​បាល់បោះ)
  6. Ronaldinho ៥៣,៧ លាន​ Followers
  7. Kylian Mbappe ៤៧,៣ លាន Followers
  8. Zlatan Ibrahimovic ៤៦,៦ លាន Followers
  9. James Rodriguez ៤៦,៥ លាន Followers៕

ប្រភព៖ BR/Football

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT