អ្នក​ចាំ​ទី​ក្រុម Wolves ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ដំបូង​នៅ Premier League ​ពាក់​អាវ​លេខ​១១

កីឡករ ​Rui Patricio ​របស់​ក្រុមWolves  ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ដំបូង​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League ​ដែល​ពាក់​អាវ​លេខ​១១ ដែល​ជា​លេខ​សម្រាប់​កីឡាករ​លេង​នៅ​តំបន់​ប្រយុទ្ធ។

Wolves ​ជា​ក្រុម​ចំណូល​ថ្មី​ដែល​ទើប​ឡើង​ពី​លីគ Championship ​។ ក្នុង​ឱកាស​បាន​ឡើង​នេះ​ដែរ ​ពួកគេ​បាន​ប្រមូល​ទិញ​កីឡាករ​ជា​ច្រើន​នាក់ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ទម្រង់​លេង​ល្អ​ការពារ​ខ្លួន​នៅ​លីគ​កំពូល​នេះ​បាន។ យ៉ាងណាមិញ អ្វី​ដែល​គេ​កត់​សម្គាល់​នោះ​ដែរ ​អ្នក​ចាំ​ទី​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នេះ ​បាន​បង្កើត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​ហើយ  ដោយ​នឹង​ពាក់​អាវ​លេខ​១១​ឯ​ណោះ ​ដើម្បី​លេង​រដូវ​កាល​នេះ។

 

មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ Patricio ​អ្នក​ចាំ​ទី​ជម្រើស​ជាតិ​ព័រទុយហ្គាល់ សម្រេច​ពាក់​អាវ​លេខ​១១​នេះ ​គឺ​ដោយសារ​តែ​លេខ​១ ត្រូវ​រក្សា​ទុក​ក្រោយ​ពី ​Carl Ikeme ​វីរបុរស​របស់​ក្លឹប​នេះ​បាន​ប្រកាស​ចូល​និវត្ត​ទៅ។ ដូច្នេះ​ហើយ ​អ្នក​ចាំ​ទី​ចំណូល​ថ្មី​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​លេខ​ថ្មី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង៕ប្រភព៖ DailyMail

 

 

 

 

  • អ្នក​ចាំ​ទី​ក្រុម Wolves ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ដំបូង​នៅ Premier League ​ពាក់​អាវ​លេខ​១១

    កីឡករ ​Rui Patricio ​របស់​ក្រុមWolves  ​នឹង​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ចាំ​ទី​ដំបូង​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Premier League ​ដែល​ពាក់​អាវ​លេខ​១១ ដែល​ជា​លេខ​សម្រាប់​កីឡាករ​លេង​នៅ​តំបន់​ប្រយុទ្ធ។

    Wolves ​ជា​ក្រុម​ចំណូល​ថ្មី​ដែល​ទើប​ឡើង​ពី​លីគ Championship ​។ ក្នុង​ឱកាស​បាន​ឡើង​នេះ​ដែរ ​ពួកគេ​បាន​ប្រមូល​ទិញ​កីឡាករ​ជា​ច្រើន​នាក់ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ទម្រង់​លេង​ល្អ​ការពារ​ខ្លួន​នៅ​លីគ​កំពូល​នេះ​បាន។ យ៉ាងណាមិញ អ្វី​ដែល​គេ​កត់​សម្គាល់​នោះ​ដែរ ​អ្នក​ចាំ​ទី​ថ្មី​របស់​ក្រុម​នេះ ​បាន​បង្កើត​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​ហើយ  ដោយ​នឹង​ពាក់​អាវ​លេខ​១១​ឯ​ណោះ ​ដើម្បី​លេង​រដូវ​កាល​នេះ។

     

    មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ Patricio ​អ្នក​ចាំ​ទី​ជម្រើស​ជាតិ​ព័រទុយហ្គាល់ សម្រេច​ពាក់​អាវ​លេខ​១១​នេះ ​គឺ​ដោយសារ​តែ​លេខ​១ ត្រូវ​រក្សា​ទុក​ក្រោយ​ពី ​Carl Ikeme ​វីរបុរស​របស់​ក្លឹប​នេះ​បាន​ប្រកាស​ចូល​និវត្ត​ទៅ។ ដូច្នេះ​ហើយ ​អ្នក​ចាំ​ទី​ចំណូល​ថ្មី​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​លេខ​ថ្មី​ដោយ​ខ្លួន​ឯង៕ប្រភព៖ DailyMail