កីឡាករ ៧ រូប​នេះ​គត់ ស៊ុត​បាល់​បាន​លើស ៦០០ គ្រាប់ ប្រចាំ​លីគ​កំពូល​អឺរ៉ុប

នៅ​លីគ​កំពូល​ប្រចាំ​តំបន់​អឺរ៉ុប តើ​អ្នក​ស្គាល់​ជើង​ស៊ុត​រូប​ណា​ខ្លះ ហើយ​គិត​ថា​នរណា​ដែល​បំប៉ោង​សំណាញ់​ទី​ច្រើន​បំផុត?

រាប់​តែ​គ្រាប់​បាល់​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ក្របខ័ណ្ឌ​ប្រចាំ​ក្លឹប​អាជីព មិន​រាប់​បញ្ចូល​គ្រាប់​បាល់​ជម្រើស​ជាតិ​គឺ​កីឡាករ ៧ រូប បាន​បំបែក​លើស​ពី​គ្រាប់​បាល់​ទី ៦០០ ហើយ​ក្នុង​នោះ​មាន ២ រូប កំពុង​បន្ត​នៅ​ដំណើរ​មួយ​នេះ។

ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • Josef Bican – ៧៧៧ គ្រាប់
  • Pele – ៧០៧ គ្រាប់
  • Romario – ៦៧៩ គ្រាប់
  • Gerd Muller – ៦៥៣ គ្រាប់
  • Lionel Messi – ៦២៧ គ្រាប់ (កំពុង​បន្ត​អាជីព)
  • Cristiano Ronaldo – ៦២៦ គ្រាប់ (កំពុង​បន្ត​អាជីព)
  • Ferenc Puskas – ៦២២ គ្រាប់៕
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT