អត្តពលិក ៥ រូប​កើប​លុយ​បាន​ច្រើន​បំផុត​ពី Instagram ក្នុង​អំឡុង​ស្ថានភាព COVID-19

នៅ​ស្ថានភាព​ការ​រាតត្បាត COVID-19 ​ជា​ការ​ពិត​ប្រភព​ចំណូល​ក្នុង​វិស័យ​សឹង​តែ​ទាំង​អស់​ក្នុង​លោក គឺ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​អត្តពលិក​នៅ​ផ្នែក​កីឡា ជា​ពិសេស​វិស័យ​កីឡា​បាល់ទាត់​គឺ​នៅ​តែ​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ធូរ តាម​រយៈ​គណនី​បណ្តាញ​សង្គម​របស់​ពួក​គេ​នៅ​លើ Instagram។

តាម​របាយការណ៍​ពី Attain ដែល​សម្រង់​ទិន្នន័យ​ចំណូល​លើ Instagram ចន្លោះ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១២ ​មិនា ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ឧសភា បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១.Cristiano Ronaldo រក​បាន ២,១ លាន​អឺរ៉ូ ទទួល​បាន​ប្រមាណ ៥២៧ ០០០ អឺរ៉ូ/ផុស​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

២.Lionel Messi រក​បាន ១,៥ លាន​អឺរ៉ូ ទទួល​បាន​ប្រមាណ ៣៦៥ ០០០ អឺរ៉ូ/ផុស​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

៣.Neymar រក​បាន ១,៣ លាន​អឺរ៉ូ ទទួល​បាន​ប្រមាណ ៣៣៥ ០០០ អឺរ៉ូ/ផុស​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

៤.Shaquill O’Neal (តារា​បាល់​បោះ) រក​បាន ៦៥៥ ០០០ អឺរ៉ូ ទទួល​បាន​ប្រមាណ ៤១ ០០០ អឺរ៉ូ/ផុស​លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

៥.David Beckham ​រក​បាន ៤៥៥ ០០០ អឺរ៉ូ ទទួល​បាន​ប្រមាណ ១៥០ ០០០ អឺរ៉ូ/ផុស លើ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម៕

ប្រភព៖ AS

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT