ល្បឿន​របស់ Davies រត់​កាត់ Haaland ​ថ្ងៃ​មុន មិន​ទាន់​ជាប់ Top 10 នៅ Bundesliga ទេ

នៅ​ប្រកួត​រវាង Bayern Munich និង Borussia Dortmund កាល​ពី​ថ្ងៃ​មុន ​ក្រោយ​ពី​បញ្ចប់​លទ្ធផល ០-១ គឺ​មាន​រឿង​រសើប​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ដែល​ខ្សែ​បម្រើ Alphonso Davies បាន​ប្រើប្រាស់​ល្បឿន​ដ៏​លឿន​ ៣៥,៣ គ.ម/ម៉ រត់​ទៅ​ស្កាត់​យក​បាល់​ពី Erling Haaland ​បាន​មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ។

ប៉ុន្តែ​ចំពោះ​ស្ថិតិ​ល្បឿន​នេះ​សោត មិន​បាន​រុញ​ឲ្យ​ឈ្មោះ Davies ជាប់​នៅ Top 10 បញ្ជី​កីឡាករ​រត់​លឿន​បំផុត​ឡើយ ផ្ទុយ​ទៅ​វិញ​គឺ​នៅ​មាន​កីឡាករ ១០ រូប​ផ្សេង​ទៀត អាច​ធ្វើ​បាន​ល្អ​ជាង​នោះ​ទៀត​ផង។

ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 • Achraf Hakimi ​ល្បឿន ៣៦,៤៩ គ.ម/ម៉
 • Rabbi Matonda ​ល្បឿន ៣៥,៩៧ គ.ម/ម៉
 • Kingsley Ehizibue ល្បឿន ៣៥,៨៥ គ.ម/ម៉
 • Kingsley Coamn ល្បឿន ៣៥,៦៦ គ.ម/ម៉
 • Jeremiah St.Juste ល្បឿន ៣៥,៦០ គ.ម/ម៉
 • Fabian Johnson ​ល្បឿន ៣៥,៥០ គ.ម/ម៉
 • Pierre-Emerick Aubameyang ​ល្បឿន ៣៥,៤៤ គ.ម/ម៉
 • Sheraldo Becker ​ល្បឿន ៣៥,៤៣ គ.ម/ម៉
 • Lukas Klunter ​ល្បឿន ៣៥,៤០ គ.ម/ម៉
 • Artjoms Rudnevs ​ល្បឿន ៣៥,៣៩ គ.ម/ម៉
 • Jan Rosenthal ​ល្បឿន ៣៥,៣៩ គ.ម/ម៉៕
ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT