មានសង្ឃឹមវិញហើយ!​ កីឡាគ្រប់​ប្រភេទនឹង​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​សកម្មភាព​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ខែ​មិថុនា

តាម​រយៈសេច​ក្ដី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា វិស័យកីឡានានានៅ​កម្ពុជានឹង​អនុញ្ញាតិ​​ ឲ្យ​បើក​ការ​ប្រកួត​ឡើង​វិញ​ចាប់​ខែ​មិថុនាខាង​មុខ​នេះ​ត​ទៅ ​ខណៈ​ការ​បើក​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ជា​ជំហានៗ​ហើយ​រក្សា​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​នូវ​បទ​បញ្ជាថ្មី​ ដើម្បី​រក្សាមិន​ឲ្យ​មន​ការឆ្លងវីរុសកូវដី១៩។

តាម​រយៈ​លិខិត​ជូន​ដំណឹង​ចុះ​ថ្ងៃទី​២២​ខែ​ឧសភាឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ ក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវ​ឲ្យ​សហព័ន្ធកីឡាជាតិ​នានា​គោរព​លក្ខខ័ណ្ឌ​៤​យ៉ាង ​ដែល​មាន​ចែងក្នុង​សេច​ក្ដី​ប្រកាស។ ក្នុង​នោះគឺ៖”​អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​បើកការ​ប្រកួតជា​ផ្លូវ​ការ​របស់​សហព័ន្ធកីឡាជាតិ​ដោយ​មិន​មាន​អ្នក​ទស្សនាផ្ទាល់ ដែល​មានតែកីឡាករ កីឡាការិនី​និង​មន្រ្តី​បច្ចេកទេស​នានាមិនឲ្យ​លើស​ពី​១០០នាក់​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​សហព័ន្ធកីឡាជាតិ​នីមួយៗ​និង​អនុវត្តន៍​តាម​គោលការណ៍​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល”។

ខាងក្រោម​ជា​សេច​ក្ដី​ប្រកាសលម្អិត៖

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT